Nieuwsarchief

Eems-Dollard gebied. Bron: https://beeldbank.rws.nl, RWS / Rob Jungcurt

De Eems is ziek. Lang leve de Eems! Onder deze titel verscheen in het Dagblad van het Noorden op 13 juni 2012 een opiniestuk van Wiebe van der Ploeg,…

Lees meer
Op de foto van links naar rechts: Johannes Kramer,Greet Blokker, Ciel Stevens-Meewis, Joke Geldhof, Tineke Schokker, Paula Benjamins-van Oudheusden, Mirjam Wulfse, Jannewietske de Vries en Wiebe van der Ploeg.

Afgelopen zaterdag 9 juni is in EcoMare op Texel de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds opgericht en zijn het Algemeen en Dagelijks Bestuur bij…

Lees meer
Scholeksters op de bevroren kwelder bij Hollum in februari 2012. Foto: Allix Brenninkmeijer

Scholeksters leggen massaal het loodje in strenge winters als hun voedselgebieden bevriezen. Dat ze moeite hebben om te overleven in strenge winters…

Lees meer
De route die de reizende installatie Oversteek zal afleggen op Oerol van 16 t/m 24 juni 2012

Oversteek is het resultaat van een samenwerking tussen de Waterlanders en de Waddenacademie en laat zien hoe de kunst zich verhoudt tot de wetenschap…

Lees meer
Nieuwsbrief CWSS mei 2012

Het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) brengt met enige regelmaat een (engelstalige) nieuwsbrief uit.

Lees meer
Broedvogels op de kwelder De Feugelpôlle. Foto: Thea Smit

Op 4 juni 2012 startte het experiment Klimaatbuffer Zuidwest Ameland. Zeven partijen (Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân Ministerie van I&M, gemeente…

Lees meer

Kennis voor Klimaat, RWS Waterdienst en STOWA hielden op 31 mei en 1 juni een tweedaagse bijeenkomst over zoet en zout water.

Lees meer
Cover rapport innovatieve dijken

Als voorbereiding op de zeespiegelstijging willen Nederlandse kennisinstituten in het Waddengebied experimenteren met innovatieve dijkconcepten.

Lees meer
Cover Waddenzee special

De nieuwe Waddenzeespecial van het tijdschrift De Levende Natuur geeft een overzicht van al het recent uitgevoerde onderzoek in het Waddengebied. Al…

Lees meer
Cover rapport

De bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan duurzame ontwikkeling is groot, constateert de KNAW in het rapport 'Beyond RIO+20'.

Lees meer