Nieuwsarchief

Broedvogels op de kwelder De Feugelpôlle. Foto: Thea Smit

Op 4 juni 2012 startte het experiment Klimaatbuffer Zuidwest Ameland. Zeven partijen (Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân Ministerie van I&M, gemeente…

Lees meer

Kennis voor Klimaat, RWS Waterdienst en STOWA hielden op 31 mei en 1 juni een tweedaagse bijeenkomst over zoet en zout water.

Lees meer
Cover rapport innovatieve dijken

Als voorbereiding op de zeespiegelstijging willen Nederlandse kennisinstituten in het Waddengebied experimenteren met innovatieve dijkconcepten.

Lees meer
Cover Waddenzee special

De nieuwe Waddenzeespecial van het tijdschrift De Levende Natuur geeft een overzicht van al het recent uitgevoerde onderzoek in het Waddengebied. Al…

Lees meer
Cover rapport

De bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan duurzame ontwikkeling is groot, constateert de KNAW in het rapport 'Beyond RIO+20'.

Lees meer
poster green challenge

De inschrijving voor de zesde editie van de Postcode Lottery Green Challenge is gestart. Deze internationale wedstrijd is bedoeld voor duurzame,…

Lees meer
Cover nieuwsbrief Deltaprogramma

DeltaNieuws verschijnt elke twee maanden en is een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's. In DeltaNieuws kunt u de ontwikkelingen binnen het…

Lees meer
Ondergaande zon boven het wad.  Bron:  https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen Henk Folmer.

Lees meer
Logo University Campus Fryslan

Friesland kent geen universiteit, maar een academisch klimaat wordt in Leeuwarden wel nagestreefd. €3,9 miljoen van de Gedeputeerde Staten gaat nu…

Lees meer
Oerol College in 2011 door Jos Bazelmans

Oerol en de Waddenacademie verzorgen samen een serie lezingen rondom kunst, wetenschap en landschap tijdens het Oerol festival van 15 tot en met 24…

Lees meer