Nieuwsarchief

Ondergaande zon boven het wad.  Bron:  https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen Henk Folmer.

Lees meer
Logo University Campus Fryslan

Friesland kent geen universiteit, maar een academisch klimaat wordt in Leeuwarden wel nagestreefd. €3,9 miljoen van de Gedeputeerde Staten gaat nu…

Lees meer
Oerol College in 2011 door Jos Bazelmans

Oerol en de Waddenacademie verzorgen samen een serie lezingen rondom kunst, wetenschap en landschap tijdens het Oerol festival van 15 tot en met 24…

Lees meer

Binnen het Waddenfonds project Waddensleutels werken tal van kennisinstellingen en natuurbeschermingsorganisaties nauw samen.

Lees meer
Haven Harlingen in 2011. Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Op 13 juni 2012 vindt er in Leeuwarden een debat plaats over de Waddenzeehavens.

Lees meer
Vlucht Kanoeten. Foto: de Vleet

Adequate bescherming van trekvogels vraagt om een wetenschappelijke basis. Die wordt vanaf vandaag geboden door de nieuwe leerstoel trekvogelecologie…

Lees meer
Afbeelding Meet&Greet

Op 6 juni a.s. organiseren het RCW-secretariaat, de uitvoeringsorganisatie Waddenfonds en de Waddenacademie samen de eerstvolgende Meet&Greet.

Lees meer
foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

Mosselen en Japanse oesters zijn belangrijk voor de biodiversiteit in de Waddenzee, als voedselbron, maar ook omdat ze een leefomgeving creëren voor…

Lees meer
Joop Mulder tijdens zijn WadBlik presentatie. Foto: Filminfriesland

Op maandag 7 mei was de achtste en laatste avond van Wadblik in het seizoen 2011/2012. Een bijna volle grote zaal in Filmhuis Leeuwarden was…

Lees meer

Momenteel vindt er een overgang plaats van een samenleving die volop gebruik maakt van steeds schaarser wordende (fossiele) grondstoffen naar een…

Lees meer