Nieuwsarchief

Afbeelding van de cover van de kennisagenda van de Waddenacademie.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jouke van…

Lees meer

Bent of kent u een onderzoeker of onderzoeksgroep die een bijzondere bijdrage levert aan de wetenschap, juist door de noeste arbeid op het gebied van…

Lees meer
Zijde van de terp van Hogebeintum, op de voorgrond een kiepkar met smalspoor, gebruikt voor het afgraven van grond rondom terpen. Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer: 530.731

Oratie: dhr. prof.dr. G.J. de Langen, 20 maart 2012, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

 

Lees meer

In line with the 2012 Rio+20 theme 'Green Economy in the context of sustainable development and poverty eradication', Delta Alliance is looking for…

Lees meer
Aan het werk in de zeegrasvelden. Foto: Laura Govers

In het blog van ZeeinZicht vertellen zeeonderzoekers hun belevenissen. Elke week komt een andere onderzoeker aan het woord. Deze week is dat Els van…

Lees meer
Interactieve sessie op de Waddenfondsdag. Van links naar rechts: gespreksleider Oeds Bijlsma (provincie Fryslan), bestuursleden van de Waddenacademie: Hessel Speelman, Peter Herman, Jos Bazelmans, Jouke van Dijk, de drie gedeputeerden van de noordelijke provincies Tineke Schokker (Fryslân). Joke Geldhof (Noord-Holland) en Wiebe van der Ploeg (Groningen).

Op 8 maart organiseerden de provincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân de eerste “Waddenfondsdag”. Ruim 160 belangstellenden werden in het…

Lees meer
Roptazijl, één van de belangrijkste intrekpunten van Driedoornige stekelbaars en glasaal langs de waddenkust is een monitoringlocaties. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt.

Binnenkort start een grootschalig onderzoek naar vistrek. Een samenwerkingsactie van de 4 noordelijke waterschappen en de Hengelsportfederatie…

Lees meer
Een vol filmhuis op 5 maart.

Op 5 maart was de zesde avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik. De zaal was weer tot de laatste stoel bezet voor een voorstelling die deze…

Lees meer
Pavel Kabat, voorzitter van de Waddenacademie, trekt de naam van de winnaar.

Een paar weken geleden werd de honderdste WadWeten met een prijspuzzel gevierd.

Lees meer
Industrieterrein Oosterhorn bij Delfzijl. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Groningen Seaports heeft eind februari bij het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie een verzoek ingediend voor een ontheffing…

Lees meer