Nieuwsarchief

Based on the latest scientific evidence, the London Planet Under Pressure conference, which takes place from 26 – 29 March, will provide a…

Lees meer

Op woensdag 21 maart hield Tim van Oijen, wetenschappelijk medewerker van de Waddenacademie, een presentatie tijdens een workshop over kustonderzoek…

Lees meer
WadBlik

Op maandag 2 april wordt de zevende avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik gehouden. De avond wordt verzorgd door kunsthistoricus Huub Mous.…

Lees meer
Foto: Moon Saris

Op initiatief van de Waddenacademie en Oerol overlegden op 7 maart bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort een tiental kunstenaars…

Lees meer

Lex Bouwman is bijzonder hoogleraar Nutriëntentransport van land naar zee aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Lees meer
Afbeelding van de cover van de kennisagenda van de Waddenacademie.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jouke van…

Lees meer

Bent of kent u een onderzoeker of onderzoeksgroep die een bijzondere bijdrage levert aan de wetenschap, juist door de noeste arbeid op het gebied van…

Lees meer
Zijde van de terp van Hogebeintum, op de voorgrond een kiepkar met smalspoor, gebruikt voor het afgraven van grond rondom terpen. Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer: 530.731

Oratie: dhr. prof.dr. G.J. de Langen, 20 maart 2012, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

 

Lees meer

In line with the 2012 Rio+20 theme 'Green Economy in the context of sustainable development and poverty eradication', Delta Alliance is looking for…

Lees meer
Aan het werk in de zeegrasvelden. Foto: Laura Govers

In het blog van ZeeinZicht vertellen zeeonderzoekers hun belevenissen. Elke week komt een andere onderzoeker aan het woord. Deze week is dat Els van…

Lees meer