Nieuwsarchief

Het aantal toeristen groeit wereldwijd. Dat leidt tot een toenemende stroom bezoekers van natuurgebieden. Toerisme heeft impact op natuurgebieden,…

Lees meer

Weidevogel en boer zijn gebaat bij ruige stalmest. In agrarische graslanden spelen rode wormen een sleutelrol in de bodemvruchtbaarheid en in de…

Lees meer

Programma Eems-Dollard 2050 en Waddenacademie brengen Contouren Monitoringplan Eems-Dollard 2050 uit.

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Pieter Smit,…

Lees meer

Zandsuppleties en het mechanisch reinigen van stranden beïnvloeden strandorganismen negatief. Maar organismen blijken goed aangepast en kunnen…

Lees meer

Op zaterdagavond 28 oktober tijdens de Dutch Design Week zijn de Dutch Design Awards uitgereikt. Nadine Sterk en Lonny van Ryswyck van AtelierNL…

Lees meer

Het aantal zeehondenpups in de Waddenzee is in veertig jaar niet zo hoog geweest als dit jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Common Wadden Sea…

Lees meer

Het Nationaal Deltacongres 2017 vond plaats in het WTC Expo in Leeuwarden. Ongeveer 1500 deelnemers bezochten het plenaire programma, de Deltaparade…

Lees meer

Op verzoek van de Waddenacademie heeft TNO het rapport Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied opgesteld.

Lees meer

Voor nieuwe projecten in Waddenregio 9,5 miljoen beschikbaar

Lees meer

De Raad van Advies Waddenzeehavens heeft voor de actualisatie van het Koersdocument Waddenzeehavens (2012) gebruik gemaakt van het aanbod van de…

Lees meer

Nederland heeft een unieke kans om de verloren deltanatuur in Zeeland en Zuid-Holland terug te brengen en tegelijkertijd het landschap te beschermen…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Martin…

Lees meer

Exoten vormen wereldwijd een bedreiging voor mariene ecosystemen. Deze invasieve soorten die door menselijk handelen (aquacultuur, scheepsvracht) in…

Lees meer

De platte oester is terug in de Waddenzee. Jarenlang werd gedacht dat de soort was uitgestorven. Een visser ontdekte meerdere exemplaren ten oosten…

Lees meer

Ruim 120 onderzoekers, beleidsmedewerkers, ondernemers en bewoners gingen gisteren en vandaag in gesprek op het Symposium Feel the Night over het…

Lees meer

Op 19 oktober werd tijdens het symposium ‘Feel the Night’ uit handen van juryvoorzitter dr. Hessel Speelman de Waddenacademieprijs 2017, ten bedrage…

Lees meer

Het totale bestand aan kokkels in de Waddenzee is met een derde (32%) afgenomen ten opzichte van vorig jaar. In het voorjaar van 2016 was er nog een…

Lees meer
Eddy Wymenga overhandigt de Ipads aan Abdouramane GADO DJIBO uit Mali

Van 2 tot en met 6 oktober 2017 was er een missie van Wetlands International uit Mali op bezoek bij Altenburg & Wymenga in Feanwâlden voor een…

Lees meer

Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water aan de Waddenacademie staat op nummer 46 in de Trouw Duurzame 100 van 2017.

Lees meer
Schuim op het strand door algenbloei. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Jan van den Broeke

De stikstof en fosfor-concentraties in de estuaria, de zoute meren en de Waddenzee zijn gedaald sinds 1990, maar de afgelopen 10 jaar vrijwel gelijk…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Joop Mulder,…

Lees meer

Tijdens Springtij 2017, het jaarlijkse duurzaamheidsfestival op Terschelling, zal de Waddenacademie op vrijdag 22 september om 14.15 uur op de dijk…

Lees meer

Waterschap Hunze en Aa’s kan door met de Brede Groene Dijk aan de Groningse Waddenzeekust. Op 1 september ontving dagelijks bestuurder Hilbrand…

Lees meer

Op 31 augustus j.l. zijn in Pingjum een drietal visies op de toekomst van de Marneslenk gepresenteerd. De visies zijn het resultaat van een intensieve…

Lees meer