Nieuwsarchief

GRONINGEN - Hoogleraar dieren-ecologie Theunis Piersma, van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft uit China een bedrag van 200.000 euro gekregen voor…

Lees meer
Jan Rotgans op het Wad (Arthur Wigbout, http://www.janrotgans.com/)

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jan Rotgans.

Lees meer

The 13th International Scientific Wadden Sea Symposium will be held on 21-23 November 2012 in Leeuwarden, the Netherlands.

Lees meer
Prijspuzzel, achtergrondfoto: Roy Vrouwenvelder

Honderd keer deelden de wetenschappers van de Waddenacademie en de Waddenvereniging hun kennis over het wad. Met de wetenschapsrubriek WadWeten bent u…

Lees meer

De derde nieuwsbrief van het Deltaprogramma is verschenen. Deltanieuws is de gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's, die elke twee maanden…

Lees meer
Filmmaker Manfred van Eijk spreekt de zaal toe

Op maandag 6 februari vond al weer de vijfde avond uit de lezingen/documentairereeks WadBlik plaats. Ditmaal nam filmmaker Manfred van Eijk de…

Lees meer
Huib Silvius. Foto: Wageningen Imares

Per 1 februari is LEI-onderzoeker Huib Silvis benoemd tot hoofd van het Centre for Marine Policy in Leeuwarden. Het centrum, dat onderdeel is van…

Lees meer
Cover van het briefadvies

Aandachtspunten voor internationale samenwerking, bescherming en beheer van trekvogels. Briefadvies Raad voor de Wadden.

Lees meer
Paval Kabat. Foto: IIASA

Prof.dr. Pavel Kabat, internationaal expert op het gebied van water en klimaat, is benoemd tot directeur van het International Institute for Applied…

Lees meer

Op maandag 6 februari is de vijfde avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik. Manfred van Eijk, maker van de serie 'Reis door het…

Lees meer