Nieuwsarchief

De onderzoeksgroep van Theunis Piersma heeft een TOP-subsidie van NWO gekregen voor de ontwikkeling en toepassing van individuele volgsystemen voor…

Lees meer
Alle aanwezigen bij de aanbieding van het bodemdalingsrapport 2011. Vlnr: Jaap de Vlas, Nico Oud, Hessel Speelman Bart van de Lemput en Barend Botter

Op 4 november jl. bood dr. Jaap de Vlas, voorzitter van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland, in het Huis voor de Wadden te…

Lees meer

Bestuurslid Jos Bazelmans van de Waddenacademie organiseert een collegereeks Wadden Werelderfgoed aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Lees meer

Onder grote belangstelling vond maandag 31 oktober de tweede avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik plaats in het Filmhuis te Leeuwarden. De…

Lees meer

Tijdens de Noordzeedagen zijn veel interessante verhalen verteld en discussie gevoerd; over de schatten van de Noordze, over visserij, over natuur en…

Lees meer

Het project 'Ecoregionale Economische Ontwikkeling' (EEO) is door CREM, Slootweg en van Schooten en verschillende deskundigen uitgevoerd voor de…

Lees meer

De Noordzee zit vol schatten. Van scheepswrakken gevuld met kostbare lading tot aan complete verdronken landschappen. De omvang van die onderzeese…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Han Olff.

Lees meer

De vierde bijeenkomst van de sociaaleconomische denktank van de Waddenacademie was op 17 oktober jl. in de Eemshaven.

Lees meer

Wetenschappers uit verschillende landen roepen op om tot een beter internationaal en integraal beheer te komen van het waddengebied. Dit is één van de…

Lees meer