Nieuwsarchief

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jan Bakker.

Lees meer
screenshot van de weblecture

In de collegereeks Wadden Werelderfgoed aan de Vrije Universiteit in Amsterdam werd op vrijdag 11 november college gegeven door Peter Vos van…

Lees meer

Op 3 november is tijdens de Deltaparade in Amsterdam de korte film Beweging en Metamorfosen getoond. De film heeft in de stand van het Deltaprogramma…

Lees meer
Robbert Dijkgraaf (Bron: KNAW)

President Robbert Dijkgraaf van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen wordt per 1 juli 2012 directeur van het Institute for Advanced…

Lees meer
Omslag Texel maritiem

Afgelopen vrijdag werd de publicatie: 100 x Texel maritiem, een beschrijving van historische plekken en wrakkenlocaties met Wrakkenkaart aangeboden…

Lees meer

De onderzoeksgroep van Theunis Piersma heeft een TOP-subsidie van NWO gekregen voor de ontwikkeling en toepassing van individuele volgsystemen voor…

Lees meer
Alle aanwezigen bij de aanbieding van het bodemdalingsrapport 2011. Vlnr: Jaap de Vlas, Nico Oud, Hessel Speelman Bart van de Lemput en Barend Botter

Op 4 november jl. bood dr. Jaap de Vlas, voorzitter van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland, in het Huis voor de Wadden te…

Lees meer

Bestuurslid Jos Bazelmans van de Waddenacademie organiseert een collegereeks Wadden Werelderfgoed aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Lees meer

Onder grote belangstelling vond maandag 31 oktober de tweede avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik plaats in het Filmhuis te Leeuwarden. De…

Lees meer

Tijdens de Noordzeedagen zijn veel interessante verhalen verteld en discussie gevoerd; over de schatten van de Noordze, over visserij, over natuur en…

Lees meer