Nieuwsarchief

Woensdag 26 oktober 2011 vindt de inauguratie van Paddy Walker bij Hogeschool Van Hall Larenstein, locatie Leeuwarden, plaats. Daarnaast zal het…

Lees meer

De Europese Commissie wil de samenwerking en coördinatie van beleid met betrekking tot de marine en maritieme wetenschappen versterken. Hiervoor…

Lees meer

Elk jaar tijdens de Noordzeedagen komen vissers, onderzoekers, overheden en belangenorganisaties van de Noordzee en de aangrenzende Waddenzee samen om…

Lees meer
voorkant brochure klimaatverandering, wetenschap en debat

De KNAW heeft vanmiddag de brochure Klimaatverandering, wetenschap en debat aangeboden aan de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de…

Lees meer

Sinds jaar en dag is veel kaartmateriaal beschikbaar over Waddenzee en Waddengebied. Dergelijk materiaal wordt steeds meer gebruikt wordt bij beleid,…

Lees meer
Bestuursleden Waddenacademie op werkbezoek op Texel

Op donderdag 29 en vrijdag 30 september was het bestuur van de Waddenacademie op werkbezoek op Texel.

Lees meer
Openingsceremonie in Yantai, China. 12 September 2011 (Bron: LOICZ website)

Van 12 t/m 15 september werd in Yantai (China) het internationale "Open Science Conference' van het programma Land-Ocean Interactions in the Coastal…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Henk Moll.

Lees meer

10 vragen aan Jouke van Dijk over de economie van het wad

Lees meer
Publiek in de zaal tijdens de voordacht van Ed Nijpels

Op 19 september was de eerste wadblikbijeenkomst. In een vol Filmhuis in Leeuwarden lichtte Ed Nijpels, voorzitter van de Adviescommissie Toekomst…

Lees meer