Nieuwsarchief

Bestuurslid Jos Bazelmans van de Waddenacademie organiseert een collegereeks Wadden Werelderfgoed aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Lees meer

Onder grote belangstelling vond maandag 31 oktober de tweede avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik plaats in het Filmhuis te Leeuwarden. De…

Lees meer

Tijdens de Noordzeedagen zijn veel interessante verhalen verteld en discussie gevoerd; over de schatten van de Noordze, over visserij, over natuur en…

Lees meer

Het project 'Ecoregionale Economische Ontwikkeling' (EEO) is door CREM, Slootweg en van Schooten en verschillende deskundigen uitgevoerd voor de…

Lees meer

De Noordzee zit vol schatten. Van scheepswrakken gevuld met kostbare lading tot aan complete verdronken landschappen. De omvang van die onderzeese…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Han Olff.

Lees meer

De vierde bijeenkomst van de sociaaleconomische denktank van de Waddenacademie was op 17 oktober jl. in de Eemshaven.

Lees meer

Wetenschappers uit verschillende landen roepen op om tot een beter internationaal en integraal beheer te komen van het waddengebied. Dit is één van de…

Lees meer

Woensdag 26 oktober 2011 vindt de inauguratie van Paddy Walker bij Hogeschool Van Hall Larenstein, locatie Leeuwarden, plaats. Daarnaast zal het…

Lees meer

De Europese Commissie wil de samenwerking en coördinatie van beleid met betrekking tot de marine en maritieme wetenschappen versterken. Hiervoor…

Lees meer