Nieuwsarchief

Tijdens het Oerol college op 24 juni hield professor Jos Bazelmans, bestuurslid van de Waddenacademie, een college over de vraag wat iets tot een…

Lees meer
Cover jaarverslag

Het eerste exemplaar van het jaarverslag 2009 en 2010 van de Waddenacademie werd op 12 april 2011 door Pavel Kabat aangeboden aan Theo Mulder,…

Lees meer

De tweede nieuwsbrief van het project Waddensleutels is verschenen

Lees meer

Groningen - Er liggen genoeg kansen voor het toerisme achter de waddendijk, de kunst is echter ze te zien en met elkaar te verbinden.

Lees meer

De randen van de Noordzee en Waddenzee zijn voortdurend in beweging. Hier wordt de mens het meest direct met de zee wordt geconfronteerd en komen de…

Lees meer
Pavel Kabat en Hendrik Oosterveld tijdens de overhandiging van het boek

Tijdens het zesde symposium van de Waddenacademie werd het boek 'Een wereld van verschil; veertig jaar beleid in het waddengebied' (pdf, 6,3 Mb)…

Lees meer

Tweede opinieartikel in Friesch Dagblad

Lees meer

Leefbaarheid hangt niet af van voorzieningen.

De kleine dorpen op het Noord-Groninger platteland zijn springlevend. Mensen wonen er met plezier en ze…

Lees meer

In het Friesch Dagblad van 18 juni verscheen een artikel over Nynke Rixt Jukema. Jukema is lid van de sociaaleconomische denktank van de…

Lees meer

Oerol College organiseert samen met de Waddenacademie vier lezingen over de relatie tussen natuur, kunst en wetenschap.

Lees meer