Nieuwsarchief

Leefbaarheid hangt niet af van voorzieningen.

De kleine dorpen op het Noord-Groninger platteland zijn springlevend. Mensen wonen er met plezier en ze…

Lees meer

In het Friesch Dagblad van 18 juni verscheen een artikel over Nynke Rixt Jukema. Jukema is lid van de sociaaleconomische denktank van de…

Lees meer

Oerol College organiseert samen met de Waddenacademie vier lezingen over de relatie tussen natuur, kunst en wetenschap.

Lees meer

Op 20 juni 2011 in Amsterdam. De wetenschap werkt met modellen. Bekende voorbeelden zijn macro-economische modellen en klimaatmodellen. In de diverse…

Lees meer

Atsma: veiligheid van Afsluitdijk staat voorop.

Lees meer

Op 26 mei jl. was het bestuur van de Waddenacademie te gast bij Groningen Seaports. Directeur Harm Post praatte het bestuur bij over alle…

Lees meer

Op 11 en 12 mei 2011 werd in Ribe (DK) een workshop gehouden over het landschap en cultureel erfgoed in de Waddenzee regio. De workshop werd…

Lees meer

Op uitnodiging van het Friesch Dagblad gaat de Waddenacademie een keer per maand een opinieartikel in de krant plaatsen. In het opinieartikel zal…

Lees meer
figuur engaged scholarschip

17 mei jl. werd in Leeuwarden een masterclass gehouden over de aansluiting tussen wetenschap en praktijk. De bijeenkomst, die werd georganiseerd door…

Lees meer

Begin 2011 is voor de KNAW-onderzoeksorganisatie het beleid vastgesteld voor

open access en digitale duurzaamheid.

Lees meer