Bas van Leeuwen wint Universitaire Masterscriptie Waddenacademieprijs 2010

Tijdens het vijfde symposium van de Waddenacademie op 8 december 2010 ontving Bas van Leeuwen MSc uit handen van juryvoorzitter dr. Hessel Speelman de Universitaire Masterscriptie.

Bas van  Leeuwen, winnaar waddenacademieprijs 2010. Foto: Zwanette Jager.
Aanmoedigingsprijs voor Bart Zegers. Foto: Zwanette Jager.

De Waddenacademie reikt met ingang van 2009 jaarlijks de Waddenacademieprijs ter waarde van 5000 euro uit. Met het instellen van de Waddenacademie prijs wil de Waddenacademie het onderzoek over het waddengebied door jonge onderzoekers stimuleren. De prijs wordt ieder jaar afwisselend uitgereikt aan het beste proefschrift en de beste universitaire Masterthesis en HBO-afstudeerscriptie en is vorig jaar voor de eerste keer uitgereikt aan dr. Isabel Smallegange voor haar proefschrift over het foerageergedrag van de strandkrab . In 2010 ging de prijs naar de beste waddengerelateerde Masterthesis en de beste HBO-afstudeerscriptie.

Een prijs voor de beste HBO scriptie kon helaas niet toegekend worden. Wel werd er een aanmoedigingsprijs van 500 euro uitgereikt aan Bart Zeegers voor zijn onderzoek naar de technische en nautische ontwikkeling van de Waddendobber. Lees de overwegingen van de jury.

Voor de Universitaire Masterscriptieprijs 2010 waren zeven nominaties binnengekomen.  De scripties zijn beoordeeld op de criteria: originaliteit,  methodologie,  uitwerking,  conclusies en leesbaarheid. De jury was unaniem in haar keuze voor de scriptie van Bas van Leeuwen.

De winnende universitaire Masterscriptie getiteld: "Modeling mussel bed influence on fine sediment dynamics on a Wadden Sea intertidal flat" is op het raakvlak van geowetenschap (slibbalans), levenswetenschappen (mosselen) en civiele techniek (water modelleren) en levert een belangrijke bijdrage aan het veld van de biogeomorfologie: de studie naar de interactie tussen biologie en geomorfologie.
De winnende scriptie is origineel en belangwekkend voor de verdere kennisontwikkeling ten aanzien van het waddengebied. De scriptie heeft een heldere compositie en is in zeer leesbaar Engels geschreven, met een intelligent betoog waarin de auteur zijn overwegingen haast in dialoog met de lezer bespreekt.

De jury van de universitaire Masterscriptieprijs 2010 bestond uit:   
prof. Pieter Hooimeijer, sociale geografie aan de Universiteit Utrecht;
prof. Jack Middelburg, hoogleraar geochemie aan de Universiteit Utrecht en directeur van het Darwincentrum;
prof. Hans Mol, wetenschappelijk medewerker aan de Fryske Akademy en bijzonder hoogleraar geschiedenis van de Friese landen in de middeleeuwen aan de Universiteit Leiden;
prof. Peter van Tienderen, hoogleraar experimentele plantensystematiek en directeur van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica aan de Universiteit van Amsterdam;
Namens de Waddenacademie was, dr. Hessel Speelman, portefeuillehouder geowetenschap, voorzitter van de jury.

Lees het volledige juryrapport van de universitaire Masterscriptieprijs 2010.

Bekijk hier het overzicht van waddengerelateerde afstudeerscripties.