Franke van der Molen winnaar Waddenacademieprijs 2017

Op 19 oktober werd tijdens het symposium ‘Feel the Night’ uit handen van juryvoorzitter dr. Hessel Speelman de Waddenacademieprijs 2017, ten bedrage van 5000 euro, uitgereikt aan Franke van der Molen voor zijn proefschrift ‘Governing Knowledge’

De Waddenacademie reikt met ingang van 2009 de Waddenacademieprijs ter waarde van 5000 euro uit voor het beste wadden gerelateerde proefschrift. Met het instellen van de Waddenacademie prijs wil de Waddenacademie het onderzoek over het waddengebied door jonge onderzoekers stimuleren. In 2009 werd de prijs voor de eerste keer uitgereikt aan dr. Isabel Smallegange voor haar proefschrift over het foerageergedrag van de strandkrab. In 2011 won dr. Jan Post met zijn onderzoek naar blue energy en in 2015 was dr. Allert Bijleveld de prijswinnaar met zijn proefschrift over kanoeten. Voor alle drie deze prijswinnaars geldt dat ze bezig zijn aan een mooie wetenschappelijke carrière.

De jury* van de Waddenacademieprijs 2017 was unaniem in haar vaststelling dat dr. Franke van der Molen erin is geslaagd om een proefschrift te schrijven dat zowel wetenschappelijk als maatschappelijk uitermate relevant is.

Het proefschrift ‘Governing Knowledge’ behelst onderzoek naar één van de lastigste vraagstukken in het Waddenzee beleid, namelijk hoe beleidsrelevante kennis kan worden geproduceerd in een context van tegengestelde belangen en tegengestelde visies op natuur en milieu.

De geslaagde aanpak van het proefschrift is gebaseerd op een zorgvuldige selectie van drie spraakmakende cases in het waddengebied, te weten de mosseltransitie, de vaarrecreatie en de ecologische effecten van zandsuppleties. In het proefschrift worden concrete voorstellen gedaan hoe met tegenstellingen in het natuur- en milieubeleid kan worden omgegaan en hoe samenwerking tussen de verschillende belangengroepen, inclusief ook de overheid, kan worden gerealiseerd.

Lees hier de laudatio van juryvoorzitter Hessel Speelman (pdf 0,3 Mb)

Franke van der Molen promoveerde op 13 januari 2017 aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt momenteel als postdoc bij de Radboud Universiteit.

Zijn proefschrift Governing Knowledge; understanding the interplay between knowledge and coastal governance is opgenomen in het overzicht wadden gerelateerde proefschriften van de Waddenacademie.

* De jury van de Waddenacademieprijs 2017 bestond uit:
-    prof. Jos Bazelmans, hoofd afdeling Archeologie bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed;
-    prof. Pieter Hooimeijer, hoogleraar sociale geografie aan de Universiteit Utrecht;
-    prof. Jack Middelburg, hoogleraar geochemie aan de Universiteit Utrecht;
-    dr. Hessel Speelman, portefeuillehouder geowetenschap Waddenacademie, voorzitter van de jury