Isabel Smallegange wint Waddenacademieprijs met onderzoek naar strandkrabben

Leeuwarden - Op 9 december tijdens het derde symposium van de Waddenacademie ontvangt dr. Isabel Smallegange uit handen van juryvoorzitter dr. Hessel Speelman de eerste Waddenacademieprijs. De prijs, ten bedrage van 5000 euro, is haar toegekend voor haar proefschrift over het foerageergedrag van de strandkrab.

Isabel Smallegange (foto Zwanette Jager)

De Waddenacademieprijs, dit jaar ingesteld, wordt bij toerbeurt uitgereikt voor het beste proefschrift en de beste Master's Thesis. Het proefschrift van Isabel Smallegange is door de jury unaniem geprezen als het beste waddengerelateerde proefschrift van afgelopen twee jaar. Met het toekennen van de jaarlijkse Waddenacademieprijs stimuleert de Waddenacademie, instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, jonge onderzoekers onderzoek te doen naar het waddengebied.

Voor de Waddenacademieprijs 2009 waren vier dissertaties genomineerd. De jury was aangenaam verrast door zowel de kwaliteit als de variëteit van de inzendingen. De dissertaties zijn beoordeeld op basis van de criteria originaliteit, methodologie, uitwerking, conclusies en leesbaarheid. Het winnende proefschrift Interference competition and patch choice in foraging shore crabs gaat over het foerageergedrag van de strandkrab, één van de toppredatoren van de Waddenzee. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat strandkrabben een 'afhaalstrategie' gebruiken, waarbij ze een prooi op een voedselrijke plek vangen maar die vervolgens elders op een voedselarme plek, waar weinig concurrenten zijn, opeten.
De jury karakteriseert het winnende proefschrift als origineel, methodologisch uitstekend uitgewerkt en gebaseerd op experimenteel werk dat door de winnaar zelf is opgezet en uitgevoerd. Het proefschrift is ook voor de niet-ingevoerde in het vakgebied opvallend goed leesbaar.

De jury van de Waddenacademieprijs 2009 bestaat uit:

prof. Gert de Roo, hoogleraar planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen;
prof. Jack Middelburg, hoogleraar geochemie aan de Universiteit Utrecht en directeur van het Darwincentrum;
prof. Hans Mol, wetenschappelijk medewerker aan de Fryske Akademy en bijzonder hoogleraar geschiedenis van de Friese landen in de middeleeuwen aan de Universiteit Leiden;
prof. Peter van Tienderen, hoogleraar experimentele plantensystematiek en directeur van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica aan de Universiteit van Amsterdam;
dr. Hessel Speelman (voorzitter), portefeuillehouder geowetenschap van de Waddenacademie

Meer informatie:
Over de Waddenacademieprijs op deze site
Waddengerelateerde proefschriften op deze site, waaronder het proefschrift van Isabel Smallegange.