Waddenacademieprijs 2012 voor Daniël Postma

De jury van de Waddenacademieprijs 2012 voor de beste universitaire Masterscriptie heeft unaniem besloten de prijs met een waarde van 5000 Euro toe te kennen aan Daniël Postma.

Hessel Speelman overhandigt Daniël Postma de cheque van 5000 Euro
Omrop Fryslân is bezig is met een documentaire over de reconstructie van de zodenstal, en was ook aanwezig bij deze uitreiking

Postma ontvangt deze prijs voor zijn universitaire Masterscriptie: 'Salt Marsh architecture. Catalogue, tecnhnology and typological development of early medieval turf buildings in the northern coastal areas of the Netherlands'.

Het juryrapport over de prijswinnaar:
"In de winnende scriptie worden de momenteel bekende zodenstructuren uit het Fries-Groningse kustgebied in een uitgebreide (146 bladzijden) catalogus gepresenteerd, aangevuld met vergelijkbare structuren uit Noord-Holland. Vervolgens wordt op de verschillende bouwtechnische aspecten ingegaan, en voor het eerst wordt een goed onderbouwde typologie van zodenhuizen opgesteld.De winnende scriptie heeft ook een internationale uitstraling: Door de archeologisch bekende resten te vergelijken met nog bestaande zodenhuizen in Schotland en IJsland heeft de scriptiewinnaar tal van nieuwe inzichten verkregen in de functie van de wanden en dakconstructie van de huizen en het gebruik van de grote gebouwen als stallen. De winnende scriptie heeft het belang van zodenarchitectuur bij de bouw van prehistorische en protohistorische boerderijen aangetoond.
Maar de winnende scriptie is niet alleen vanuit wetenschappelijk perspectief van belang.
Wellicht even bijzonder is dat onder leiding van de scriptieprijswinnaar op dit moment in het Friese Firdgum een zodenstal op ware grootte wordt nagebouwd. Deze activiteit mag ook onder het grote publiek op veel belangstelling rekenen (getuige ook de aanwezigheid van Omrop Fryslân, die bezig is met een documentaire over de reconstructie van de zodenstal, bij deze uitreiking). Voor de jury is de winnende scriptie een prachtig voorbeeld van de maatschappelijke relevantie van wetenschappelijk onderzoek.
De winnende scriptie is origineel en belangwekkend voor de verdere kennisontwikkeling ten aanzien van het waddengebied. De scriptie heeft een heldere compositie en is in mooi Engels geschreven."

Download de scriptie van Daniël Postma: Salt Marsh architecture. Catalogue, tecnhnology and typological development of early medieval turf buildings in the northern coastal areas of the Netherlands (pdf 6,5 Mb).

Waddenacademieprijs
De Waddenacademie reikt sinds 2009 jaarlijks de Waddenacademieprijs ter waarde van 5000 Euro uit. Met het instellen van de Waddenacademie prijs wil de Waddenacademie het onderzoek over het waddengebied door jonge onderzoekers stimuleren. De prijs wordt ieder jaar afwisselend uitgereikt aan het beste proefschrift en de beste universitaire Masterthesis en HBO-afstudeerscriptie. Twee jaar geleden werd de prijs voor de beste universitaire Masterthesis uitgereikt aan Bas van Leeuwen van de Universiteit Twente voor zijn  universitaire Masterscriptie Modeling mussel bed influence on fine sediment dynamics on a Wadden Sea intertidal flat, een scriptie op het raakvlak van geowetenschap, levenswetenschappen en civiele techniek.

De jury Voor de beoordeling van de inzendingen voor de universitaire Masterscriptieprijs 2012 bestond uit:  
prof. Pieter Hooimeijer, sociale geografie aan de Universiteit Utrecht;
prof. Gilles de Langen, archeoloog bij de provincie Fryslan en bijzonder hoogleraar Archeologie van het Noord-Nederlandse terpen- en wierdenlandschap aan de Rijksuniversiteit Groningen;
prof. Jack Middelburg, hoogleraar geochemie aan de Universiteit Utrecht en directeur van het Darwincentrum;
prof. Peter van Tienderen, hoogleraar experimentele plantensystematiek en directeur van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica aan de Universiteit van Amsterdam;

Meer informatie over eerdere uitreikingen van de Waddenacademieprijs.