Waddenacademieprijs 2013 niet uitgereikt

Op het 11e symposium van de Waddenacademie werd bekend gemaakt dat de jury van de Waddenacademieprijs dit jaar heeft besloten om de pijs niet uit te reiken. De ingezonden proefschriften waren goed en degelijk van niveau, maar geen van de proefschriften sprong er uit wat betreft originaliteit, methodologie, uitwerking en conclusies.

Hessel Speelman, voorzitter van de jury van de Waddenacademieprijs. Foto: Zwanette Jager.

De voorzitter van de jury, Hessel Speelman lichtte op het symposium in Lauwersoog de beslissing van de jury toe.

De juryvoorzitter kon wel melden dat de Waddenacademie met ingang van 1 januari 2014 het wetenschappelijk Wadden onderzoek verder wil stimuleren door het instellen van een fonds dat zich specifiek richt op het stimuleren van publiceren in wetenschappelijke tijdschriften die deel uitmaken van het ISI (Institute for Scientific Information) Web of Knowledge. De Waddenacademie stelt een bedrag van maximaal 10.000 euro beschikbaar voor onderzoekers die onderzoeksresultaten die tot dusverre niet verder naar buiten zijn gekomen dan via grijze literatuur willen omwerken tot een peer-reviewed artikel.

Meer informatie over de Waddenacademieprijs.