Waddenbarometer versie 1.0 uit

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie samen met Telos en Imsa de ontwikkeling van een zogeheten Waddenbarometer op zich genomen.

Waddenbarometer hoofdrapport

De Waddenbarometer moet zich ontwikkelen tot een integrale duurzaamheidbarometer voor het Waddengebied, waarmee op een relatief eenvoudige wijze op regelmatige basis kan worden bezien of we op de goede weg zijn als het gaat om de ontwikkeling van een in alle opzichten duurzaam Waddengebied.
De Waddenbarometer versie 1.0 (1,44 MB) zoals die nu naar buiten wordt gebracht is nadrukkelijk een prototype. Niet alleen omdat het meetinstrument nog niet af is, maar ook omdat het instrument aan maatschappelijke waarde wint, als het wordt gebruikt als input voor het debat over de vraag “meten we de goeie dingen op de goeie manier?”
Het Waddenfonds, de Waddenacademie en het Opdrachtsoverleg Beheer Waddenzee overleggen op dit moment over de te zetten vervolgstappen om de maatschappelijke discussie over de Waddenbarometer verder te stimuleren.