Nieuws

Aanbieding van het rapport op symposium van Dijkversterking naar klimaatadaptieve waddenkust. Foto: Jouke van Dijk

Op 13 mei 2024 bracht de Waddenacademie het rapport “Waterbeschikbaarheid Noord-Nederland; Analyse voor de periode 2010-2022” (geschreven door Arjen…

Lees meer

Nederland en Duitsland investeren 15 miljoen euroin vijf onderzoeksprojecten die de relatie bestuderen tussen sediment, ecologie, menselijk…

Lees meer

In het aprilnummer van tijdschrift H2O werd Katja Philippart geïnterviewd naar aanleiding van het verschijnen van het Quality Status Report over de…

Lees meer

Als Waddenacademie hebben we dit jaar voor het eerst een online versie van het jaarverslag uitgebracht met daarin een overzicht van onze activiteiten…

Lees meer

150 vismigratie-experts uit het Waddenzeegebied kwamen van 17 tot en met 19 april 2024 bijeen in Groningen, voor de tweede Trilaterale Swimway…

Lees meer

This week, leading fish experts are gathering in Groningen, Netherlands, for the highly anticipated second Trilateral Swimway Conference. The…

Lees meer

Vanwege een energetische verbouwing in het Huis voor de Wadden zal de Waddenacademie vanaf 15 april tijdelijk werken vanuit het kantoor van de Fryske…

Lees meer

In het Nature tijdschrift Communications Earth and Environment is een artikel gepubliceerd waarin de slibbalans van de Waddenzee en de implicaties…

Lees meer

Oerol en de Waddenacademie werken als sinds 2012 samen om kunst en wetenschap met elkaar te verbinden. Dit jaar maakt kunstenaar Sjoerd Willem Bosch…

Lees meer

Het ene gras is het andere niet, bij het vormen van jonge duintjes op een strandvlakte. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van kustecoloog Carlijn…

Lees meer

Tot niet zo lang geleden werden volksverhalen volop verteld in het Waddengebied. Ze dienden vaak om de wereld te verklaren en de angst voor het…

Lees meer

Op 14 maart zond het tv-programma Pointer het programma " De pot met goud onder de Waddenbodem" uit. Diverse experts en belanghebbenden kwamen in deze…

Lees meer

The Landscape design book "Fluid Soils" Co)Designing for the Wadden Sea Landscapes" is out. This publication is the fruit of the Graduation Studio…

Lees meer

Hoogleraar kustecologie en NIOZ-onderzoeker Tjisse van der Heide ontvangt een prestigieuze VICI-beurs voor zijn onderzoek naar herstel van…

Lees meer

The Trilateral Wadden Sea Cooperation of Denmark, Germany, and the Netherlands has appointed Sascha Klöpper as new Executive Secretary of the Common…

Lees meer

Op donderdag 29 februari zendt het wetenschapsprogramma Focus de aflevering “Hete zeeën” uit.  Dicht bij huis, in het Waddengebied, zijn de effecten…

Lees meer

Met name in het voorjaar stroomt er steeds minder zoetwater uit Nederlandse en Duitse rivieren naar de Waddenzee. Daardoor verandert het leven van…

Lees meer

Op Valentijnsdag reist Waddencorrespondent Sanne Meijer naar Krewerd, een piepklein dorpje in het Groninger Waddengebied.

Lees meer

In het kader van de discussie over het project gaswinning Ternaard heeft het Werelderfgoedcomité kritiek geuit omdat niet is getoetst op de gevolgen…

Lees meer

Op 20 januari startte de 2024 versie van Waddenlab, een bijzonder initiatief dat honoursstudenten, docenten en experts in multidisciplinaire teams…

Lees meer

Op 17 januari organiseerde de stuurgroep Waddenprovincies voor de vierde keer het Waddendiner in Den Haag. Veel (nieuwe) Tweede Kamerleden lieten zich…

Lees meer

Eeuwenlang verdwenen dorpen van het Waddengebied in de golven door stormvloeden en kustafslag. Waddencorrespondent Sanne Meijer vertelt het verhaal…

Lees meer

De Waddenacademie heeft een reflectie en vijftien beleidsaanbevelingen uitgebracht naar aanleiding van het rapport ‘De Europees- en…

Lees meer

Dit jaar zijn er drie winnaars van de tweejaarlijkse Waddenacademieprijs voor het beste Wadden gerelateerde proefschrift. Max Gräfnings, Eva Kok &…

Lees meer

Waddencorrespondent Sanne Meijer laat zich leiden door het kerstgevoel en neemt ons mee op reis naar Bethlehem.

Lees meer

Een analyse van de relevantie van EU-richtlijnen en internationale verdragen voor de bescherming en het beheer van de Waddenzee met een doorkijk naar…

Lees meer

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in haar vergadering van 15 december jl. prof. dr. Tjisse van der Heide, senior onderzoeker bij het…

Lees meer

Tegen de trend van veel vogels in, doet de drieteenstrandloper het al jaren relatief goed in de Waddenzee. De sleutel tot dat succes zit in de timing…

Lees meer

Sinterklaas is weer in het land! Iedereen kent de goedhartige kindervriend, gehuld in rode mantel en zittend op een paard, met een stoomboot vol…

Lees meer