Nieuws

Vandaag zijn twee studies verschenen die de bezoekersbeleving en landschapswaardering voor respectievelijk Terschelling en het trilaterale…

Lees meer

De Waddenzee is van uitzonderlijk belang voor (trek)vogels. Niet alleen biedt de Waddenzee een enorme voedselrijkdom, ook ontbreken op sommige…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Angelica…

Lees meer

Ook de unieke duinnatuur van Terschelling heeft last van de stikstofproblematiek. Staatsbosbeheer beschermt het eiland met grof en dan weer aaibaar…

Lees meer
De Waddenzee lijkt een rustige plek. Wie beter kijkt ziet veel menselijke activiteit. Foto: Oscar Franken

De Waddenzee lijkt op het eerste gezicht een idyllische plek van eindeloze rust en ruimte. Wie wat langer kijkt, ziet ook dat het er in sommige…

Lees meer

Het boek "The Wadden Sea - nature and cultural heritage" over de Deense, Duitse en Nederlandse Waddenzeekust onderzoekt de intieme interactie tussen…

Lees meer

Nieuw artikel van Waddencorrespondent Tjesse Riemersma. De onstilbare ‘zandhonger’ stelt nog altijd grenzen aan het menselijk gebruik van het Wad. We…

Lees meer

Op 24, 25 en 26 juni 2022 organiseert het Programma naar een Rijke Waddenzee in Nederland de Waddenmars met en voor jongeren (van 18-27 jaar) die zich…

Lees meer

Moeten zeeën, in navolging van de wereldwijde Rights of Nature-beweging, eigen rechtspersonen worden? Die vraag wordt voorbereid in het boek Rechten…

Lees meer

De bevoorrading van de horeca op Schiermonnikoog leidt soms tot gevaarlijke verkeerssituaties en vergroot de CO2 uitstoot. Kan de verkeersdruk worden…

Lees meer

Meer hoosbuien afgewisseld met langere perioden van droogte hebben gevolgen voor de landbouw, het drinkwater en ook voor de ecologie in het…

Lees meer

Na bijna 5 jaar samenwerking met partners uit alle 7 landen van de Noordzeeregio sluit het project SalFar (Saline Farming) af met een eindconferentie…

Lees meer

Op donderdag 17 februari werd in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek gehouden over het Integraal beleidskader Waddennatuur als vervolg op het…

Lees meer

Onder welke condities zou het mogelijk zijn om op grote schaal, binnen één systeem, zeewier, kokkels en garnalen te kweken in verzilte gebieden? Zodat…

Lees meer

Op 27 januari organiseerde Deltares onder de vlag van het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek (NCK) en Ecoshape een succesvol en goed bezocht online…

Lees meer

Marijn Molema hield op vrijdag 28 januari 2022 zijn inaugurele rede bij de aanvaarding van de bijzondere leeropdracht ‘Regionale Vitaliteit &…

Lees meer

De zeebodem is niet vlak: integendeel, er bevinden zich allerlei bodemvormen. Het is belangrijk om dat goed weer te geven in modellen, zodat het…

Lees meer

Op dinsdag 25 januari werd het commissiedebat over de Wadden gehouden in het gebouw van de Tweede Kamer. Vier nieuwe bewindspersonen beantwoordden de…

Lees meer

Nieuw artikel van Waddencorrespondent Tjesse Riemersma. Het Wad is misschien beter af als we erover zwijgen. Maar als de journalistiek zwijgt, geef je…

Lees meer

Strandbroeders op Ameland is de laatste bijdrage van Cora de Leeuw aan de populairwetenschappelijke rubriek WadWeten. Cora schreef sinds 2018 voor…

Lees meer

Een groot deel van de Nederlandse Waddenzee ligt meestal onder water. Onze kennis van de onderwaternatuur is beperkt. Toch verdient ook die natuur…

Lees meer

De Waddenacademie heeft een quick scan cumulatieve effecten Waddengebied uitgebracht, die als basis kan dienen voor het meerjarige NWO-NWA…

Lees meer

Voor de eerste keer zijn er twee winnaars van de Waddenacademieprijs voor het beste Wadden gerelateerde proefschrift.

Lees meer
Het Lauwersmeergebied. Foto: Marieke Kijk in de Vegte

Nieuw artikel van Waddencorrespondent Tjesse Riemersma over het Lauwersmeergebied

Lees meer

Een schat aan informatie over het leven van ‘gewone’ Friezen komt tevoorschijn uit de rekeningen van het Old Burger Weeshuis in Leeuwarden. De…

Lees meer

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in de vergadering van 8 december jl. het werkprogramma 2022 en bijbehorende begroting van de…

Lees meer

Internationaal wetenschapssymposium komt met aanbevelingen voor bescherming van ecosysteem en biodiversiteit in de Waddenzee.

Lees meer

Onder de noemer WadWeten publiceren de Waddenacademie en de Leeuwarder Courant iedere maand een artikel over recent onderzoek op en rond de Wadden.…

Lees meer

We zien dat veel kunstenaars en wetenschappers elkaar opzoeken om gezamenlijk onderzoek te doen. Welke rol kunnen zij spelen als het gaat om het…

Lees meer

Maritime studies (MAST) is een interdisciplinair, internationaal tijdschrift gewijd aan maritieme vraagstukken. Het tijdschrift heeft een special…

Lees meer