6 essays over het Wad in opdracht van I&M

De Waddenacademie heeft van het Ministerie van I&M in de persoon van Willem Kattenberg de vraag gekregen of het onder haar verantwoordelijkheid zes essays wil laten schrijven ten behoeve van de Beleidsverkenning "Toekomstige rol en ambitie van het Rijk voor het Waddengebied".

De Waddenacademie heeft hierop positief gereageerd en  en onderstaande auteurs gevraagd voor de volgende onderwerpen. De auteurs worden begeleid door de portefeuillehouders van de Waddenacademie.

Essays:

  • Cultuurhistorie: dr. Linde Egberts VU, begeleider: dr. Meindert Schroor, portefeuillehouder Cultuurhistorie;

  • Ecologie: dr. Allert Bijleveld, NIOZ, begeleider: dr. ir. Katja Philippart, portefeuillehouder Ecologie;

  • Energie: dr. Jan Post, Wetsus, begeleide:, dr. Hessel Speelman, portefeuillehouder Geowetenschap;

  • Internationale context: dr. Chris Seijgers, Deltares, begeleider: prof. dr. ir. Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water;

  • Klimaat: dr. Jantsje van Loon, WUR, begeleider: prof. dr. ir. Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water;

  • Economie en havens: dr. Sierdjan Koster, RUG, begeleider: Prof. dr. Jouke van Dijk, portefeuillehouder Economie.