8e editie nieuwsbrief IMARES verschenen

De nieuwsbrief bevat onderwerpen aangaande de Noord- en Waddenzee, zie hier editie 8 van e-MARES.

Wageningen IMARES hecht er waarde aan de externe relaties te informeren over ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van duurzaam beheer, gebruik en exploitatie van kust en zee, met de nadruk op thema?s milieu en ecologie. In dit kader geeft Wageningen IMARES een elektronische nieuwsbrief uit met de naam e-MARES<//strong>