Aanbieding rapport "Mogelijke effecten op vogels van openstelling van de binnenkant van de Balgzanddijk"

Op woensdag 12 februari ontvingen de wethouders Pia Bruin, wethouder van de Gemeente Den Helder, Theo Meskers, wethouder van de gemeente Hollands Kroon en Ernest Briët, directeur van Landschap Noord-Holland, het rapport "Mogelijke effecten op vogels van openstelling van de binnenkant van de Balgzanddijk" uit handen van Katja Phillippart, bestuurslid Ecologie van de Waddenacademie.

Op de foto vlnr Katja Phillipart,  Ernest Briët, Pia Bruin en Theo Meskers.
Cover rapport

 Het Balgzand in de westelijke Waddenzee heeft een belangrijke functie als voedsel- en rustgebied voor wadvogels.  Bij laag water zoeken deze vogels voedsel op de droogvallende slikken en platen en rusten bij hoog water uit op de schorren langs de Noord-Hollandse waddenkust. Het pad aan de binnenzijde van de Balgzanddijk (lengte 7,8 km) is niet opengesteld voor publiek en fungeert als onderhoudspad. In de afgelopen jaren is regelmatig de vraag naar voren gekomen om de Balgzanddijk open te stellen voor fietsers en wandelaars. Ook nu is die vraag nog actueel, in het bijzonder waar het gaat om het binnendijks gelegen pad. Landschap Noord-Holland heeft als beheerder van het Balgzand aan de Waddenacademie gevraagd na te gaan wat de mogelijke effecten daarvan kunnen zijn op vogels. Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bv heeft in opdracht van de Waddenacademie deze effecten onderzocht.

Uit het rapport blijkt dat het toegankelijk maken van het binnendijkse onderhoudspad langs de Balgzanddijk relatief kleine directe gevolgen heeft voor de vogels op de binnenzijde van de dijk en het aangrenzende kanaal, maar dat de indirecte gevolgen voor de vogels buitendijks zeer aanzienlijk zijn.

De conclusies uit het rapport zijn hoofdzakelijk gebaseerd op lange reeksen van maandelijkse hvp-tellingen en broedvogelinventarisaties van het Balgzand en Wieringen. Aanbevolen wordt om deze monitoring voort te zetten. Aanvullend onderzoek naar de mogelijke effecten van openstelling wordt niet nodig geacht.

Download het rapport: "Mogelijke effecten op vogels van openstelling van de binnenkant van de Balgzanddijk" (pdf 2 Mb).

De regionale pers besteedde ook aandacht aan de conclusies van het rapport:
Noordhollands Dagblad Fietspad binnendijks Balgzand van de baan.
DenHelderActueel Openen onderhoudspad Balgzanddijk is niet verstandig.
Dichtbij.nl Werkweg Balgzanddijk voorlopig nog geen fietspad.
Helderse Courant Leven van Wadvogels op ritme van tij niet verstoren.