Academie van Franeker opent het jaar met College over verzilting door Prof. Pier Vellinga

De Academie van Franeker start zijn eerste seizoen met wetenschappelijke publiekscolleges. Er zijn er maar liefst 24 in voorbereiding.

Pier Vellinga

Op woensdag 7 november vond het eerste publiekscollege plaats over de invloed van de klimaatverandering op de verzilting van kustgebieden ver weg en in onze eigen regio.

Professor Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water van de Waddenacademie en ook bekend als voorzitter van Urgenda ging in zijn lezing in op verzilting, het steeds zouter worden van landbouwgrond, wereldwijd een toenemend probleem en hèt onderzoeksspeerpunt van de Academie van Franeker.

Verzilting

Door klimaatverandering en de daardoor stijgende zeespiegelstijging krijgen steeds meer gebieden te maken met verzilting, ook in Nederland en zeker ook in Noordwest-Fryslân. In ons land wordt 125.000 hectare landbouwgrond langzaam zilter. Volgens deskundigen moeten honderden miljoenen hectares wereldwijd als te zout worden beoordeeld om gebruikelijke gewassen te laten groeien.

Professor Pier Vellinga is een autoriteit op het gebied van klimaat en water. Hij gaf vanuit de thematiek van klimaatverandering en zeespiegelstijging een inleidende bespiegeling op het thema verzilting en liet in zijn lezing zien wat er aan de hand is en hoe er aan verzilting onderzoek wordt verricht. Over twee weken komt over hetzeldfe thema Professor Joana Salles van de Rijksuniversiteit Groningen aan het woord. Zij zal vertellen over haar onderzoek naar micro-organismen die gedijen in zilte bodems en hoe die micro-organismen gewassen kunnen helpen om zelfs in zoute grond te overleven.

Publiekscollege

Bekijk de sheets van het publiekscollege van Pier Vellinga (pdf 8,6 Mb)