Afscheid Pier Vellinga van Universiteit Wageningen

Pier Vellinga nam op donderdag 10 december afscheid als hoogleraar klimaatverandering aan de Universiteit Wageningen met een symposium over klimaatverandering.

Pier Vellinga. Foto: Walther Walraven.

Louise Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur Wageningen UR opende het drukbezochte symposium. Achtereenvolgens spraken Joyeeta Gupta (Universiteit van Amsterdam), Rik Leemans (Wageningen University) Marjan Minnesma (Urgenda) en Nanno Kleiterp (Nederlandse Financieringsmaatschappij Ontwikkelingslanden). Pier Vellinga sloot zelf het symposium af met het verhaal: 'Klimaatverandering, bron van inspiratie'

Het symposium is terug kijken via WUR TV. Het programma start op 6 minuten.

Pier Vellinga blijft voor 2 dagen in de week verbonden aan de Waddenacademie als directielid met de portefeuille Klimaat en Water.

De afgelopen weken was Pier Vellinga regelmatig in het nieuws over zijn afscheid en carrière, maar ook om de resultaten van de klimaattop in Parijs te duiden. Hieronder een overzicht:

Op 1 december was Pier Vellinga te gast in het programma Bynt van Omrop Fryslân.
Op 6 december werd Pier Vellinga in het radioprogramma Vroege Vogels geïnterviewd.
Op 12 december was Pier Vellinga te gast in het tv-programma Nieuwsuur.
In de Leeuwarder Courant verscheen op 5 december een interview met Halbe Hettema Beter laat dan nooit (pdf 0,2 Mb).
Het Friesch Dagblad publiceerde op 9 december het artikel: Pier Vellinga optimistisch over Parijs.
In het online magazine Resource van de WUR verscheen op 10 december een uitgebreid interview: Geïnspireerd door klimaatverandering.
Op de website van Wageningen UR verscheen op 14 december een terugblik op het afscheidssymposium in het artikel: Prof. Pier Vellinga bij zijn emeritaat: ‘Transitie in de landbouw is noodzakelijk’.