Afsluiting academisch jaar in Fryslân

De Gemma Frisius Lezing is een vrij nieuwe traditie die de afsluiting van het academisch jaar in Fryslân markeert. In aanwezigheid van de gehele Friese kennisketen (kennisinstellingen en hogescholen) vinden de lezingen dit jaar plaats op maandag 25 juni in Leeuwarden.

De eerste spreker die we namens de betrokken partijen bekend kunnen maken is: Prof. Dr. Theo Mulder, psycholoog en directeur Onderzoek en Instituten bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Hij gaat vertellen over: IMAGINATION AND IMITATION: neuroscience & a new look on learning in humans and other animals

Prof. Dr. Theo Mulder
Professor dr. T.W. (Theo) Mulder is directeur Onderzoek en Instituten van de KNAW. Daarvoor was hij hoogleraar Bewegingswetenschappen in Groningen. Dhr. Mulder studeerde (neuro)psychologie in Nijmegen, alwaar hij in 1985 promoveerde. In 1994 werd hij hoogleraar Revalidatieonderzoek in Nijmegen en in 1999 volgde zijn benoeming in Groningen. Bij de KNAW geeft Mulder leiding aan de directeuren van de wetenschappelijke instituten.

Wie was Gemma Frisius?
Gemma Frisius, ook wel Jemme Reinerszoon Frisius (Dokkum, 8 december 1508 – Leuven, 25 mei 1555) was een Nederlandse geograaf, wiskundige en arts. Gemma Frisius werd geboren in Friesland. Hij studeerde aan de Katholieke Universiteit Leuven onder andere wiskunde en astronomie. Hij was de eerste die de driehoeksmeting beschreef, gebaseerd op de eigenschap dat de driehoek volledig is bepaald door een zijde en de aanliggende hoeken. Zijn kennis werd gebruikt in de cartografie en landmeetkunde.

Sprekers Gemma Frisius
2009: drs. Anne M. Dijkstra, docent gedragswetenschappen, Universiteit Twente: ‘Gemma Frisius en zijn uitvindingen’, prof.dr. Frank van Vree, hoogleraar journalistiek en cultuur, Universiteit van Amsterdam: ‘De dynamiek van het cultureel geheugen. Nederland en de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog’, prof.dr. Jos Engelen, voorzitter raad van bestuur NWO (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek): ‘De bèta-universiteit van de toekomst’

2010: prof. Dr. Han Olff (Rijksuniversiteit Groningen): 'The future of the Wadden Sea' en gedeputeerde Hans Konst(Provincie Fryslân): ‘Sustainable Development’

2011: prof.em.ir. Jaap van Till: 'In Praise of Dis-obedience' en Pim Haselager, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboud University, Nijmegen: 'What we make shows us who we are'

Gemma Frisius Lezing 2012
Locatie: de Kanselarij Leeuwarden
Tijstip: 14:30-18:30

Meer informatie over het programma en aanmelding voor de lezing volgt.