Ammodo KNAW Award; Stimulans voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

Stichting Ammodo en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) willen een stimulans geven aan het ongebonden, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Met de Ammodo KNAW Award kunnen elke twee jaar acht veelbelovende wetenschappers naar eigen inzicht nieuwe richtingen inslaan in het fundamentele onderzoek. Voor de eerste editie van deze Award zijn nominaties welkom tot en met 16 juni 2014.

Ammodo hecht belang aan ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek omdat het er op gericht is de grenzen van de menselijke kennis te verleggen. De KNAW deelt deze mening en signaleerde bovendien in haar rapport 'Effecten van universitaire profilering en topsectorenbeleid op de wetenschap in Nederland' dat het ongebonden fundamentele wetenschappelijk onderzoek in het huidige financieringsklimaat in de knel komt. Met de Ammodo KNAW Award scheppen beide organisaties nieuwe mogelijkheden om de fundamentele wetenschap over de hele breedte te stimuleren.

Laureaten
De Ammodo KNAW Award bestaat uit acht geldbedragen van 300.000 euro en is bedoeld voor internationaal erkende onderzoekers, die verbonden zijn aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstelling. Kandidaten hebben maximaal vijftien jaar geleden een doctorstitel behaald en zijn in staat om nieuwe wegen te verkennen in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Ammodo en de KNAW hopen dat de Ammodo KNAW Award een stimulans zal zijn voor de ontwikkeling van het talent en de verdere wetenschappelijke carrière van deze onderzoekers.

Award 2015
De Ammodo KNAW Award wordt elke twee jaar toegekend aan in totaal acht veelbelovende wetenschappers over de volle breedte van de wetenschap, van biomedical sciences, humanities en natural sciences tot social sciences. Nominaties voor de Award 2015 zijn welkom tot en met 16 juni 2014. In januari 2015 maken de besturen van Ammodo en de KNAW de winnaars van de eerste Ammodo KNAW Award bekend. In maart 2015 volgt de feestelijke uitreiking.

Meer informatie: http://ammodo-knaw-award.org/