Archeoloog provincie Fryslân benoemd tot bijzonder hoogleraar universiteit Groningen

Dr. Gilles de Langen is per 1 februari 2011 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Momenteel werkt hij als provinciaal archeoloog bij de provincie Fryslân. De Langen zal deze functie combineren met zijn hoogleraarschap. Hij bekleedt de nieuwe leerstoel Archeologie van het Noord-Nederlandse terpen- en wierdenlandschap, vanwege de Stichting Groninger Universiteitsfonds. De leerstoel is het resultaat van samenwerking tussen de RUG en de provincie Fryslân.

Expert in archeologisch onderzoek
De Langen geldt als een expert op het terrein van archeologisch onderzoek naar terpen en wierden. Centraal in het werk van De Langen als hoogleraar staat het onderzoek naar de relatie tussen bewoning en landschap in het klei- en klei-op-veengebied in de periode ijzertijd-late middeleeuwen. Binnen die periode speelt de ontwikkeling van de terpen een belangrijke rol. Het onderzoek zal zich in het bijzonder richten op de provincie Fryslân.

Over Gilles van Langen
Gilles de Langen (Groningen, 1959) studeerde geschiedenis en prehistorie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 1992 promoveerde op Middeleeuws Friesland. De economische ontwikkeling van het gewest Oostergo in de vroege en volle Middeleeuwen.
De Langen werkte eerder als projectleider archeologisch onderzoek bij Archeologisch Adviesbureau RAAP te Amsterdam. Hij was voor RAAP hoofd van de regionale vestiging Noord-Nederland. De Langen is redacteur archeologie van de Nieuwe Encyclopedie van Fryslân.

Terpengebied van groot belang
Zowel de provincie Fryslân als de Rijksuniversiteit Groningen erkennen het grote belang van het terpengebied. Mevrouw mr. drs. J.W. de Vries, gedeputeerde voor monumentenzorg, cultuurhistorie en archeologie van de provincie Fryslân: "Het terpenlandschap is voor ons land aan de zee van groot belang. Het raakt de ziel van Fryslân en Nederland. Het is zaak dat landschap te beschermen. Kennis, voor een breed publiek toegankelijk gemaakt, is daarbij het sleutelwoord. De samenwerking met de RUG is dus een logische en belangrijke stap."

De nieuwe hoogleraar zal onderzoek initiëren en leiden in samenwerking met de betrokken specialisten van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA). Prof. dr. D. Raemaekers, directeur van het GIA: "Wij zijn zeer verheugd met de aanstelling van De Langen als hoogleraar voor de terpen. Mede dankzij de provincie Fryslân zijn wij al enige jaren bezig onze aandacht voor de internationaal zeer belangrijke terpenarcheologie te intensiveren. Met de aanstelling van De Langen wordt aan ons onderzoeksteam een expert op dit gebied toegevoegd."