Artikel: Options for socioeconomic developments in ICZM for the tri-national Wadden area

In het tijdschrift Journal of Ocean and Coastal Management is een artikel verschenen van Jouke van Dijk, voorzitter van de directie van de Waddenacademie, samen met Lourens Broersma en Nora Mehnen van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

De trilaterale wadden regio. Bron: CWSS

Voor het toepassen van Integrated Coastal Zone management (ICZM) om een duurzame ontwikkeling van de Waddenzee te stimuleren is naast informatie over het ecosysteem ook informatie nodig over recente demografische en sociaal-economische ontwikkelingen in het gehele trilaterale Waddengebied. Deze worden in dit artikel op een rijtje gezet.

Daarnaast wordt geconcludeerd dat voor een werkelijk ICZM inzicht nodig is in de gecombineerde en cumulatieve effecten van zowel de ecologische als de sociaal-economische processen om te komen tot een op interdisciplinaire kennis gebaseerd managementsupport en monitoringsysteem. Met als doel zowel een vitale regionale economie als instandhouding van de unieke natuurwaarden in de Wadden regio.

Het artikel is open access beschikbaar via deze link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569115300399