Artikel over ontwikkeling toerisme op het Duitse vasteland van het waddengebied verschenen

Tussen het Nederlandse en het Duitse vasteland van het waddengebied bestaan enorme verschillen op het gebied van het toerisme. Ben Wielenga, docent en onderzoeker bij NHL Stenden Hogeschool, schreef een artikel over de ontwikkeling van het toerisme op het Duitse vasteland van het waddengebied dat is gepubliceerd in het Journal of Tourism Futures.

Schepen in de jachthaven van Norddeich aan de Duitse waddenkust. Foto: Pixabay

In het artikel geeft Wielenga aan de hand van de verschillende transitiefases een inkijk in de geschiedenis van de ontwikkeling van het toerisme op het Duitse vasteland van het waddengebied en de succesfactoren die daarbij een rol hebben gespeeld. Daarnaast wordt de vergelijking gemaakt met het Nederlandse vasteland van het gebied en waarom toerismeontwikkeling hier zo moeilijk is.

Lees het artikel 'Shifting land use in German coastal mainland destinations: historical development of tourism in Norden-Norddeich'.