Beheer waddengebied vergt lef en slagkracht

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Liesbeth Meijer, sociaal geograaf en waddenprofessional.

Razende bol, foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rens Jacobs

Met alle organisaties en overheden die bij de Waddenzee betrokken zijn, is afstemming van beleid en beheer noodzakelijk. Die afstemming lijkt nog geborgd, maar samen nieuw beleid uitzetten niet. Wie hakt straks de knopen door?

Het waddengebied - de zee, de eilanden en de kust - is een gebied met uitzonderlijke natuur van internationale allure. Maar het gebied heeft ook bewoners en gebruikers en er spelen grote, soms conflicterende, belangen. Het gebied zorgvuldig beheren vergt samenspraak van de spelers, passen en meten, afwegen, lijntjes aan elkaar knopen, maar ook besluiten durven nemen.

De beheerders van de Waddenzee moeten verschillende tegenstrijdige doelen realiseren. Zo moeten vogels er voedsel en rust kunnen vinden, zeehonden hun jongen kunnen grootbrengen en water, zand en slib zoveel mogelijk ongestoord kunnen stromen. Dat zijn doelen voor natuurbeheer. Daarnaast is er beheer om verbindingen met de eilanden en vastelandshavens mogelijk te houden, het nautisch beheer. Ook de veiligheid van de bewoners moet gewaarborgd worden via kustbeheer.

Lees het volledige artikel.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen