Belang mosselbanken in de Waddenzee veel groter dan vermoed

Mosselen en Japanse oesters zijn belangrijk voor de biodiversiteit in de Waddenzee, als voedselbron, maar ook omdat ze een leefomgeving creëren voor veel andere soorten.

foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

In een studie die onlangs online verscheen in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Ecosystems laten onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zien dat de invloed van droogvallende mossel- en oesterbanken op hun omgeving vele malen groter kan zijn dan hun eigenlijke omvang suggereert.

Mosselen en Japanse oesters hebben een sterke invloed op hun omgeving en worden daarom ook wel ‘biobouwers’ genoemd. In de Waddenzee zorgen ze voor een vaste ondergrond op een anders zandige bodem. Daarnaast filteren ze het water waarbij ze gegeten en ongegeten deeltjes uitscheiden – een soort slibbige mosselpoep die in de omgeving van de mosselen op de zandbodem terecht komt. Als biobouwers creëren ze niet alleen geschikte leefomstandigheden voor zichzelf, maar ook voor andere soorten. Op en tussen de mosselen en oesters groeien veel planten en dieren, zoals zeewieren, slakjes, visjes en garnalen, die vervolgens weer door grotere vissen of wadvogels worden gegeten.

Lees het hele artikel op de website van de RUG