Beoordeling SodM van resultaten NAM-studies naar bodemdaling Wadden openbaar

Op 11 november jl. heeft de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) haar oordeel uitgesproken over de 16 rapporten die de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op 30 juni 2015 heeft aangeboden aan de SodM.

Presentatie van een bodemdalingsmodel

De 16 deelonderzoeken zijn door de NAM uitgevoerd in het kader van de studie naar de fysische achtergronden van de waargenomen tijdsafhankelijke effecten in het bodemdalingsgedrag en de mogelijke gevolgen daarvan voor de bodemdaling in het waddengebied op langere termijn. In haar beoordeling heeft de SodM tevens het oordeel betrokken van de door de Waddenacademie ingestelde wetenschappelijke begeleidingscommissie van nationale en internationale deskundigen. In het algemeen beoordeelt de SodM de tot nu toe verkregen studieresultaten als grondig, zeer relevant en van een wetenschappelijk hoog niveau.  

De resultaten van de “Long Term Subsidence Study” van de NAM zijn te downloaden via de NAM website.

Lees hier het eindrapport Appraisal of the Long Term Subsidence Study of the Wadden Sea Region (pdf 1,2 Mb) van de wetenschappelijke begeleidingscommissie.

Download de brief Beoordeling SodM van resultaten NAM-studies naar bodemdaling langere termijn (pdf 0,5 Mb).