Beroering door de garnalenvisserij

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Katja Philippart, directielid van de Waddenacademie en onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). portefeuille ecologie. Het herstel van de stand van de garnalen in de Waddenzee kan alleen door gebieden langdurig te sluiten. Ook de andere natuurwaarden in dat gebied zullen daarvan profiteren. Over vormen van economische compensatie moet echter nog wel worden nagedacht.

In oktober 2014 kwam het Convenant transitie garnalenvisserij en de natuurambitie Rijke Waddenzee tot stand waarin het rijk, de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen, de Coalitie Wadden Natuurlijk en de visserijsector streven naar een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van de Waddenzee en een duurzame garnalenvisserij. In de komende jaren wordt een aantal maatregelen genomen, waaronder sluiting van gebieden voor garnalenvisserij, met als einddoel een halvering van de visserijimpact voor 2020. In april 2015 houdt professor Han Olff een pleidooi voor het onmiddellijk en volledig stoppen van de garnalenvisserij in de Waddenzee, om zo de natuurwaarden van dit gebied als geheel te laten herstellen.

Lees het volledige artikel Beroering door de garnalenvisserij op de website van het Friesch Dagblad. Hier vindt u ook de mogelijkheid om te reageren op het artikel.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.