Bestuurslid Peter Herman spreekt op jaarvergadering Wadvaarders

Peter Herman, bestuurslid van de Waddenacademie en hoogleraar estuariene ecologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, sprak op de jaarvergadering van de verenging Wadvaarders over 'Natuurbehoud in een veranderende wereld'.

Hij stelde dat het landschap voor een belangrijk deel door de mens wordt gevormd. ,"De invloed van de mens is net zo groot als de geologische tijdschaal", aldus Herman. Hij uitte nogal wat kritiek op de Natura-2000 richtlijnen. ,"Deze zijn te rigide. Streefbeelden zijn vaak arbitrair en slecht gefundeerd. Het juridisch kader is stroef en theoretisch is het slecht onderbouwd." De strijd om de natuurbescherming is volgens Herman nog lang niet gestreden. ,"Het debat mag nooit leiden tot ad-hocbeleid, maar moet altijd een kwestie zijn van lange termijn", aldus Herman.

Lees het volledige artikel op de website van het Friesch Dagblad