Beter de punten met elkaar verbinden in het waterbeheer

Donderdag 30 mei promoveert Pim Vugteveen op het proefschrift: 'Connecting the dots in integrated water management. A critical analysis of a tangled concept' aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

cover proefschrift
Pim Vugteveen

In het waterbeheer van de afgelopen decennia geldt de "geïntegreerde benadering" als de aanpak om complexe vraagstukken rondom water op te lossen. Maar de vele uitwerkingen hebben zogenoemd Integraal Waterbeheer verwarrend en gecompliceerd gemaakt. In zijn proefschrift dat hij aanstaande donderdag verdedigt, heeft Pim Vugteveen van de Radbouduniversiteit Nijmegen gekeken naar de betekenis en reikwijdte van het begrip in wetenschap en beleid.

Naast onduidelijkheid van de achterliggende concepten, blijkt dat Integraal Waterbeheer iets wezenlijks anders betekent in wetenschap en beleid. Verder bleek uit een analyse van rivieronderzoek dat er tussen de betrokken onderzoeksvelden slechts beperkte kennisuitwisseling is, wat leidt tot vooral monodisciplinaire in plaats van interdisciplinaire theorieontwikkeling. De inbreng van de sociale wetenschappen blijkt zeer beperkt. Bij kennisontwikkeling voor Integraal Waterbeheer speelt ook de organisatie van samenwerking een rol. Naast een gedeelde kennisbasis wordt de mate van samenwerking tussen wetenschappers voornamelijk bepaald door (fysieke) nabijheid op het werk.

Pim Vugteveen werkt momenteel bij de Radbouduniversiteit voor het door het Waddenfonds gefinancierde WaLTER-project. Dit project ontwikkelt een monitoringstrategie voor het waddengebied.