Bezoekersstatistieken website Waddenacademie in 2015

Wat zijn de meest bezochte pagina's op onze website, welke nieuwsberichten en WadWetens worden veel bekeken? We hebben het voor u op een rijtje gezet.

Ruim 14.000 unieke bezoekers bekeken in 2015 meer dan 62.000 pagina's op de website van de Waddenacademie.  Per bezoek werden gemiddeld 3 pagina's bekeken. Dit is minder dan in 2014 toen ruim 18.000 bezoekers ruim 140.000 pagina’s bekeken.

Meest bezocht
Het Symposium Holwerd aan Zee was aan het begin van het jaar een een absolute topper in (5%), gevolgd door symposium Over Zilte Vitaliteit (2%)  dat in februari 2015 plaatsvond. Alle informatie voorafgaand aan de symposia zorgde voor pieken in de bezoekersstroom, maar ook de informatie na afloop van de symposia (verslag, presentaties) werd goed bekeken.
De pagina's met afstudeerscripties en het proefschriften overzicht komen voor in de top 20 van meest bekeken pagina's. De Oerolcolleges die we ook in 2015 hebben verzorgd werden op de website goed bekeken, zowel in de aankondiging als na afloop de korte verslagen.

Nieuws
13% van de bezoekers kwam voor de nieuwsberichten, de top 5 meest bekeken berichten op onze website:

1: Data en namen wetenschappers Oerol Colleges bekend
2: Allert Bijleveld winnaar van de Waddenacademieprijs 2015
3: Nieuw Waddenboek Waddenwijsheid-2
4: Proefschrift Peter Vos over ontstaan kustlandschap
5: Tweede Waddenlezing door Katja Philippart Volksuniversiteit

WadWeten
Wekelijks publiceren we in samenwerking met de Waddenvereniging een WadWeten, een nieuw bericht over recent, aan de Wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie en cultuurhistorie. Op onze website is de top-5 van WadWeten in 2015:
1. Een verdronken dijk in de Texelstroom
2. Van Zandbank tot volgroeid eiland
3. Meesters van de sonar
4. Rottum weerstaat winterstormen
5. Binsbergen en van der Horst pioniers van de natuurfilm

WadWetens uit eerdere jaren worden ook nog veelvuldig geraadpleegd, de topper hierbij blijft Texel aan de Vecht? een in 2013 gepubliceerde WadWeten die elk jaar nog veel wordt bezocht. Ook de overzichtspagina WadWeten wordt veel bekeken.

Het aantal volgens op twitter groeide in 2015 met ruim 300 volgers naar 1088 (1 januari 2016). Sinds de zomer van 2015 zijn we ook actief op facebook.