Bijvangst van de Wolhandkrabvisserij in de spuikommen van de Waddenzee langs de Afsluitdijk is gering

In opdracht van de Waddenacademie heeft Altenburg & Wymenga in samenwerking met Goede Vissers een monitoringsprogramma uitgevoerd naar de bijvangst van de wolhandkrabvisserij in de spuikommen van de Waddenzee langs de Afsluitdijk. Vastgesteld is dat de omvang van de bijvangst bij deze vorm van visserij gering is door het gebruik van aangepast vistuig.

Figuur 1. A) Fuiken aangepast met een ruif in elk compartiment om bijvangst te voorkomen. B & C) Ruif achterin in de fuik met pvc-pijp als ontsnappingsmaatregelen voor bijvangst. D) Korf om op wolhandkrab te vissen met ruif.

Figuur 1. A) Fuiken aangepast met een ruif in elk compartiment om bijvangst te voorkomen. B & C) Ruif achterin in de fuik met pvc-pijp als ontsnappingsmaatregelen voor bijvangst. D) Korf om op wolhandkrab te vissen met ruif.

De Waddenzee wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan planten en dieren. De laatste decennia zijn echter een aantal vissoorten, waaronder ook een aantal trekvissen zoals paling en zeeforel, in de Waddenzee sterk achteruit gegaan. Met het oog op herstel van deze soorten worden momenteel maatregelen getroffen om barrières in zoet-zout overgangen op te heffen en om de visserij te verduurzamen.

In het kader van dit herstel staat ook ter discussie of de spuikommen van de Afsluitdijk aan de Waddenzee-zijde, waar (zeldzame) trekvissen zich in bepaalde periodes van het jaar concentreren, (deels) gesloten moeten worden voor de visserij met vaste vistuigen, waaronder de wolhandkrabvisserij. Het door A&W gedane onderzoek laat zien dat de bijvangst van deze visserij beheersbaar en gering is door, speciaal voor de wolhandkrabvisserij, aangepaste vistuigen (zie foto's). 

Het onderzoek laat zien dat de bijvangst van de fuiken bij zowel Den Oever als Kornwerderzand voornamelijk bestaat uit Haring en Pos. In verhouding tot de kilo's gevangen wolhandkrab ligt het aantal bijgevangen vissen laag. Gemiddeld genomen worden er in de fuiken 2,3 Haringen en 1,4 Possen per kilo wolhandkrab gevangen. Het grootste gedeelte van de bijvangst van trekvissen bestaat uit Bot. Daarnaast laten de analyses zien dat de aantallen vissen die bijgevangen worden bij de wolhandkrabvisserij met aangepaste fuiken vele malen lager zijn dan de aantallen die gevangen worden met dichte fuiken zonder ontsnappingsmechanisme. Door deze ontsnappingsmechanismen voor vis in de wolhandkrabfuiken is de bijvangst van deze visserij dus gering en draagt derhalve bij aan een duurzame visserij.

Download het rapport: Monitoring bijvangst Wolhandkrabvisserij in de spuikommen van de Afsluitdijk langs de Waddenzee (pdf 1 Mb).

Voor meer informatie:
Klaas Deen - Waddenacademie Klaas.Deen@waddenacademie.nl, tel. 0614401374
Els van der Zee - Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek - Els.vanderzee@altwym.nl
Barbara Rodenburg - Goede Vissers - TS31@goedevissers.nl