Biobouwers structureren het voedselweb in intergetijde kustgebieden

Biobouwers veranderen sterk de trofische diversiteit en compositie van het voedselweb in intergetijde gebieden. Dit concludeert promovendus Els van der Zee na het doen van veldexperimenten in de Waddenzee en de Banc d’ Arguin in Mauritanië (West-Afrika). Van der Zee verrichtte haar promotieonderzoek bij het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en verdedigt haar proefschrift op vrijdag 28 maart aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Els van der Zee aan het werk op het Wad. Foto Serena Donadi.

Biobouwers zijn planten of dieren die hun omgeving sterk veranderen. Door dit te doen, kunnen ze effect hebben op de aantallen en verspreiding van andere soorten. ‘We vonden dat de aanwezigheid van biobouwers zoals rifbouwende schelpdieren (bijvoorbeeld mosselen en oesters), zeegras en krabben, sterk de aantallen en verspreiding van soorten in het voedselweb veranderden zowel door de tijd als in de ruimte’, zegt van der Zee.

Rifbouwende schelpdieren bijvoorbeeld, bieden hard substraat en stabiliseren de zachte bodem en beïnvloeden op die manier meerdere trofische niveaus van het voedselweb. ‘De effecten zijn tot wel honderden meters vanaf het rif waarneembaar’, aldus van der Zee. Daarnaast laat ze ook zien dat de combinatie van koloniserend zeegras dat slib ophoopt en krabben die poeltjes graven in die opgebouwde sliblaag, ervoor zorgt dat de structuur van het voedselweb en de temporele ontwikkeling hiervan sterk veranderd ( over een termijn van meer dan 10 jaar). Tot slot, laat dit proefschrift zien dat de interactie tussen effecten van biobouwers en andere soorten interacties zoals predatie en competitie, sterk de populatiedynamica van andere soorten kan veranderen in deze gebieden.

De bevindingen in het proefschrift "Soft-bottom intertidal ecosystems shaped by ecosystem engineers. Consequences for trophic structure"onderstrepen daarmee het belang van biobouwers voor zandige intergetijde kustgebieden.

Els van der Zee promoveert op 28 maart om 16:15 in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Meer informatie op de website van de RUG

Vanaf 28 maart zal het proefschrift ook opgenomen zijn in het overzicht van waddengerelateerde proefschiften op de Waddenacademie website.