Biodiversiteitsonderzoek in de Waddenzee

Wij zijn Floriaan (een Kust en Zee Management student) en Merel (een Diermanagement student) van het Van Hall Instituut te Leeuwarden. Wij hebben gedurende vijf maanden een afstudeeronderzoek uitgevoerd voor de Waddenacademie. Het onderzoek ging over de biodiversiteit op hard substraat en de verspreiding van exoten in de Waddenzee.

Gewone garnaal (Crangon crangon)

Sinelobus stanfordi

Onbekende platworm

Het onderzoek
Naast een literatuurstudie hebben we een veldonderzoek in de haven van Harlingen uitgevoerd. We hebben in deze haven op 21 locaties monsters van flora en fauna genomen en metingen gedaan. Hiermee hoopten we een relatie aan te kunnen  tonen tussen het voorkomen van bepaalde organismen op een locatie en de daarbij horende gemeten factoren, zoals het zoutgehalte, de hoeveelheid zonlicht en het substraattype.  Uit ons onderzoek bleek dat hiervoor echter veel meer gegevens nodig zijn. Wel hebben wij een verspreiding van een aantal organismen over de haven van Harlingen kunnen aangeven door deze in kaartjes weer te geven.

Gevonden soorten
Tijdens ons onderzoek zijn we een paar erg interessante soorten tegengekomen, zoals een onbekende platwormsoort, een recent ontdekt kreeftachtig diertje genaamd Sinelobus stanfordi en verschillende vissensoorten. Verder hebben we garnalen, krabben en allerlei wieren aangetroffen op de verschillende ondergronden in de haven van Harlingen. Een paar dieren zie je op de foto's.

Floriaan Eveleens Maarse en Merel Zweemer