'Bouw steden óp de dijk, niet erachter'

Superdijken van 200 a 300 meter breed met complete steden er bovenop in plaats van erachter. In Japan wordt het allang met succes toegepast. Ook voor Nederland is dit een serieus alternatief voor het wonen áchter de dijken.

Superdijken van 200 a 300 meter breed met complete steden er bovenop in plaats van erachter. In Japan wordt het allang met succes toegepast. Ook voor Nederland is dit een serieus alternatief voor het wonen áchter de dijken.

Dit zei de Japanse superdijkenspecialist Nobuyuki Tsuchiya tijdens het internationale congres Watercities in Transition(externe site), dat het Waternetwerk en Nirov eind augustus organiseerden.

In Nederland is de aandacht vooral gericht op het verhogen en verzwaren van de bestaande dijken. In het Japanse in Edogawa City verhoogt men de dijken niet, maar legt men een brede hoge zone aan.

'Overstromingen accepteren'
De Duitse professor Erik Pasche bepleitte tijdens het congres dat  Nederland overstromingen beter kan accepteren om vervolgens de gevolgen ervan te beperken, dan dat uit alle macht wordt geprobeerd om de voeten droog te houden. Pasche liet zien hoe Hamburg deze vorm van risk management toepast. Door niet alleen op overheidsmaatregelen te vertrouwen, maar door ook de burger zelf maatregelen te laten nemen. Waar de overheid bijvoorbeeld voor de aanleg van bassins zorgt om overtollig water in tijdelijk in op te vangen, hebben veel burgers waterschotten bij hun woning geplaatst.

'Geld genoeg in Nederland '
Het toekomstige watermanagement krijgt vorm in het Deltaprogramma. Directeur van het Directoraat-generaal Water van het ministerie van V&W sprak de angst uit dat de financiering van dit plan door de komende vergrijzing en bevolkingskrimp in gevaar kan komen: de vele miljarden aan lasten voor dit meerjaren programma zal in de toekomst door steeds minder mensen moeten worden opgebracht. Roelof Balk, financieel specialist op het gebied van ruimte en infra en eigenaar van bureau Slimme Vos, deelde die angst niet. Volgens hem is er in Nederland 'geld genoeg' en moet het alleen 'opgehaald worden'.

Balk pleit ervoor dat burgers en andere private partijen in het Deltaprogramma moeten kunnen investeren, zoals dat nu ook in tal van groene projecten kan, bijvoorbeeld door middel van leningen of obligaties.