Centraal onderzoek naar Wadden

Amsterdam- De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is gisteren gestart met de Waddenacademie. Deze instelling moet uitgroeien tot het kenniscentrum van de Waddenregio.

Volgens Ed Nijpels, voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad Waddenacademie, is de onderzoeksinstelling hard nodig omdat wetenschappelijk onderzoek naar het gebied ongecoördineerd is. Hij zegt dat er wel onderzoek gedaan wordt dat te maken heeft met het Waddengebied, maar er is geen samenhangend programma.

,,De behoefte om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling van het gebied is groot. Dit is wel gebleken op een Waddenzeeforum, waar wetenschappers, overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven uitgebreid informatie over het gebied hebben uitgewisseld."

De wetenschappers gaan in eerste instantie inventariseren welke kennis er is over de Wadden. Daarbij kijken ze niet alleen naar de natuur, maar ook naar werkgelegenheid, ruimtelijke ordening en de culturele identiteit van het Waddengebied. Als er op bepaalde terreinen te weinig informatie is, dan zal het instituut onderzoek naar die aspecten stimuleren.

Prof. Pavel Kabat, voorzitter van de nieuwe academie, noemt als voorbeeld de gevolgen van de klimaatverandering. ,,We weten nog te weinig over wat deze gevolgen zullen zijn en hoe we daarop moeten reageren." Hij laat een kaart van Nederland zien die door het stijgende waterpeil steeds verandert. Kabat geeft aan dat dit gevolgen heeft voor de visserij, de bereikbaarheid en voor plekken waar grondstoffen verbouwd kunnen worden.

Na de inventarisatie van een jaar komt de academie met een visie voor elk kennisgebied. Belanghebbende partijen worden geïnformeerd over de informatie en kennis die onderzoekers verzamelen.

Het Waddenfonds heeft al toegezegd de instelling voor minimaal vijf jaar financieel te steunen. ,,Dit is het eerste concrete project van het Waddenfonds dat zo uitgebreid is", zegt Nijpels. Ieder jaar krijgt de academie negenhonderdduizend euro van de organisatie. De provincie Friesland vult dit aan tot een miljoen euro. Kabat denkt veertig procent van het geld nodig te hebben om het bureau aan te sturen. Van het overige deel worden mensen aangetrokken die met hun kennis kunnen bijdragen aan onderzoek naar het Waddengebied.

,,We richten ons in eerste instantie alleen op Nederland, maar uiteindelijk hopen we dat de academie een internationale status krijgt", zegt Nijpels, voormalig Commissaris van de Koningin in de provincie Friesland. Hij verwacht zeker dat landen als Duitsland en Denemarken ook veel belang hebben bij goed gecoördineerd onderzoek naar de Wadden. Zeker ook omdat het Waddengebied zich uitstrekt naar beide landen.

Emil Broesterhuizen, directievoorzitter van de KNAW, is erg blij met de nieuwe tak van de onderzoeksinstelling. ,,Voornaamste taken van onze organisatie zijn advisering en verkenning van wetenschappelijke ontwikkelingen. Dat is in overeenstemming met wat de Waddenacademie gaat doen." Ook hij noemt internationale samenwerking als een belangrijk streven voor de nieuwe afdeling van de KNAW.

Bron: Nederlands Dagblad 31-07-2008