Commissie brengt advies uit over toekomst Afsluitdijk

Atsma: veiligheid van Afsluitdijk staat voorop.

Staatsecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag het eindadvies van de Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk in ontvangst genomen uit handen van de voorzitter, Ed Nijpels. Het advies beschrijft de mogelijkheden om de veiligheid van de dijk en de sluizen op orde te brengen en aanvullende functies voor natuur, duurzame energie  en recreatie te ontwikkelen. "Veiligheid staat voor mij voorop. Deze dijk moet zo snel mogelijk weer aan de wettelijke normen voldoen. En de commissie geeft goede adviezen; degelijke ideeën die de veiligheid als belangrijkste uitgangspunt hebben", aldus staatssecretaris Atsma.

De commissie ziet twee kansrijke opties om de Afsluitdijk te versterken zodat deze weer aan de strenge normen voldoet. Daarbij verdient de zogeheten overslagbestendige dijk (de top van de dijk wordt sterker gemaakt) een lichte voorkeur van de commissie omdat de dijkversterking daarmee in twee stappen wordt verdeeld. Doordat de tweede stap halverwege deze eeuw plaatsvindt kan dan beter worden bepaald welke maatregelen nodig zijn om de dijk voor de lange termijn op orde te houden. De commissie spreekt zich niet alleen uit over dijkversterking, maar ook over de mogelijkheden om andere maatschappelijke functies te ontwikkelen rond de Afsluitdijk. De commissie ziet hierbij ook mogelijke meerwaarde in nauwe samenwerking met de markt. (Zie onder het persbericht en het rapport van de commissie)

Staatssecretaris Atsma heeft gezorgd dat er financieen zijn voor de aanpak van de veiligheid (600 miljoen). Een aanvullende functie die de dijk kan hebben voor bijvoorbeeld de recreatie, het opwekken van energie en de natuur kunnen met een bijdrage vanuit de regio op termijn worden toegevoegd aan de veiligheidsfunctie van de dijk. Atsma: " Ik wil ervoor zorgen dat in deze financieel krappe tijden de dijk toch aan de normen kan voldoen. Daar hebben we nu geld voor. Omdat ook de aanvullende functies belangrijk zijn ga ik graag met de regio in gesprek over het advies van de commissie. De Afsluitdijk is, met de techniek van toen, een huzarenstukje geweest dat nog steeds respect afdwingt in binnen- en buitenland. Met een goede oplossing voor de toekomst kunnen we dit voortzetten".

Persbericht Commissie adviseert stapsgewijze versterking Afsluitdijk

Rapport Eindadvies Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk