Conferentie over Europese estuaria: grote ingrepen nodig voor herstel Eems

22 februari organiseerde het Wereldnatuurfonds in Leer (Duitsland) het congres "Renaturierung Europäischer Ästuare: Möglichkeiten, Planungen und Umsetzung". Tijdens deze conferentie werd opnieuw grote zorg geuit over de slechte ecologische toestand van de Europese estuaria in het algemeen en de Eems in het bijzonder.

sheet

Uit de gepresenteerde onderzoeken blijkt wederom dat de Eems in een zeer troebele en deels zuurstofloze toestand is gekomen. Alleen met grote ingrepen zoals het creëren van getijpolders in combinatie met het beperken van de vaargeulverdieping kan de ecologische kwaliteit van het estuarium weer worden verbeterd.

De presentaties en een overzicht van de belangrijkste conclusies zijn nu online beschikbaar.
www.wwf.de/konferenz-renaturierung-europaeischer-aestuare/