Conferentieverslag: Migratie in de Eems Dollard Regio

De tweede conferentie van het Geschiedenisnetwerk, op 6 april jl. in Lingen (D), stond in het teken van grensoverschrijdende migratie in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland.

Hollandgangers, jonge vrouwen uit Lingen (DLD) als dienstmeisje werkzaam in NL op de foto in Hollandse klederdracht, omstreeks 1925

Zo werd de tweetalige publieksbundel ‘Migratie in de Eems Dollard Regio. Leren en werken over de grens’ gepresenteerd. Deze bundel met bijdragen van volkskundigen en historici is geredigeerd door de Emsländische Landschaft in nauwe samenwerking met het Emsland Museum. Drie auteurs lichtten hun bijdragen tijdens de conferentie toe. De publicatie maakte deel uit van een netwerkproject, mede mogelijk gemaakt door de vijfde ronde van het INTERREG-programma. Ook andere aspecten uit het netwerkproject werden gepresenteerd. Zo berichtte Meindert Schroor (pdf presentatie) van de Waddenacademie over een wetenschappelijke inventarisatie en onderzoeksagenda voor migratiegeschiedenis in het Waddengebied.

Jannis Panagiotidis en Christoph Rass traden als keynote sprekers van de conferentie op. Beide professoren zijn verbonden aan het Institut für Migrationsgeschichte und interultelle Studien (IMIS) van de universiteit Osnabrück. In hun bijdragen werd de verbinding met de actualiteit gelegd. Prof. Panagiotidis deed dit door parallellen te trekken tussen vluchtelingencrises toen en nu. Prof. Rass berichtte over onderwijsprojecten, waarin scholieren de migratiegeschiedenis van hun eigen familie onderzoeken.

Download hier het conferentieverslag (in het Duits, pdf) van Jana Schatto.

Vervolg

Met de tweede conferentie werd de eerste fase van het geschiedenisnetwerk afgesloten. In het voorjaar en de zomer van 2017 wordt een nieuwe fase voorbereid. Daarbij zal voortgeborduurd worden op de migratiegeschiedenis. Beoogde thema’s betreffen daarnaast de cultuurgeschiedenis en landschapsgeschiedenis. Het netwerk fungeert als platform en staat derhalve open voor personen en organisaties die een project rondom de grensoverschrijdende geschiedenis willen.