DANS verwelkomt 25-duizendste dataset en 2-miljoenste datafile

Den Haag, 20 maart 2013 - DANS viert twee mijlpalen: in het online archiveringssysteem EASY zijn onlangs de tweemiljoenste datafile en de vijfentwintigduizendste dataset gedeponeerd. De snelle groei van het archief is tekenend voor de toename in het delen van onderzoeksdata.

Logo

DANS-directeur Peter Doorn is verheugd over die ontwikkeling. “Prachtig. In november 2010 werd het miljoenste bestand gedeponeerd. Twee en een half jaar later zijn er al twee miljoen files, en vormen ze samen vijfentwintigduizend datasets.” Het belang van het delen van data is groot, stelt Doorn. “Dat het delen van onderzoeksdata leidt tot een versnelling en verbetering van de kennisproductie, wordt inmiddels overal omarmd. Als data al geen goud zijn, dan zijn ze toch ten minste de grondstof voor de wetenschap.”

Oog op de toekomst
Ook de deponeerder van de vijfentwintigduizendste dataset Nicoline van der Sijs, onderzoeker bij het Meertens Instituut en verbonden aan de Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (SVNT), is groot voorstander van het delen en duurzaam bewaren van data. “Bij het SVNT steken vrijwilligers belangeloos tijd in het maken van de transcripties. Die kun en wil je dan ook niet voor jezelf houden”, aldus Van der Sijs. “Daarnaast kunnen anderen de data in de toekomst vanuit een heel andere invalshoek analyseren en hergebruiken dan wij nu denken.” De dataset in kwestie is het werk Pyrotechnia uit 1678.
De tweemiljoenste datafile, een omvangrijke dataset over de opgraving van de inheems-Romeinse nederzetting in Oerle-Zuid, werd gedeponeerd door het archeologisch onderzoeksbureau Diachron UvA. Bart ter Steege was betrokken bij de opgraving en is blij dat de data gedeponeerd zijn bij DANS. “Zo is ook toekomstig archeologisch onderzoek op basis van de bestanden mogelijk”, aldus Ter Steege.

Over DANS
DANS bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens. Kijk op www.dans.knaw.nl voor meer informatie over data deponeren en hergebruiken. DANS is een instituut van KNAW en NWO.