De kansen van het Waddenfonds nieuwe stijl

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jouke van Dijk.

Afbeelding van de cover van de kennisagenda van de Waddenacademie.

De drie kustprovincies mogen het Waddenfonds voortaan beheren. Bij de uitvoering van de plannen die met die miljoenen worden betaald, zou onderzoek een centrale rol moeten spelen. Want we hebben nog lang niet alle kennis in huis.
Jouke van Dijk is hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen en bestuurslid van de Waddenacademie met de portefeuille Ruimtelijke en Sociale Economie .

Lees het volledige artikel.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.