De Waddenzee als een archief van landschapsontwikkeling, klimaatverandering en geschiedenis

Een Noordwest Duits consortium van onderzoeksinstituten krijgt 1,8 miljoen euro subsidie in de komende vier jaar om de zeespiegelstijging en landschapsontwikkeling in de laatste 10.000 jaar langs de Oost-Friese kust te reconstrueren.

Onderzoekers aan het werk op een wadplaat. Foto: Waddenacademie

 Sinds het einde van de laatste ijstijd werden kustgebieden langs de Noordzee langzamerhand overspoeld en bedekt met sediment. Deze beschermende laag heeft ervoor gezorgd dat de bodem een archief is geworden waar de ontwikkeling van de zeespiegelstijging en klimaatverandering is af te lezen en ook de aanpassingsstrategieën van bewoners van het gebied. Onderzoek aan deze landschapsarchieven is een relatief jonge, maar zich snel ontwikkelende discipline die veel informatie kan opleveren voor het onderzoek aan klimaatverandering.

Met behulp van een breed scala aan methoden uit de aardwetenschappen en archeologie zal worden onderzocht wanneer het gebied van de hedendaagse Oost-Friese Waddenzee werd overstroomd en wat overlevingsstrategieën waren van de bevolking. De tijdens het project verzamelde gegevens zullen scenario's opleveren over het prehistorische leven in deze door getijden beïnvloede regio en daarbij de dynamiek van zeespiegelstijging en kustveranderingen in de millennia voordat dijken werden ontwikkeld.

Lees het Duitstalige persbericht op de website van het Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung.

Dit project is één van de projecten die subsidie hebben ontvangen In totaal is 8 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur voor Kust- en zee onderzoek.Lees het persbericht: Stärkung für die Küsten- und Meeresforschung