De Waddenzee als schakel in een internationaal meta-ecosysteem

Prof. Theunis Piersma houdt zevende en laatste lezing in reeks over het waddengebied op maandag 2 mei.

Juist in deze tijd van het jaar kan een ieder die daar voor open staat ontdekken hoezeer het wad verknoopt zit met gebieden elders in de wereld. Het wad stroomt vol met trekvogels uit West en Zuid-Afrika. Die proberen de komende weken in de Waddenzee op krachten te komen en voldoende 'op te vetten' om begin juni nonstop naar de hoogstnoordelijke toendra's te vliegen, van noordoost Canada, Groenland tot in centraal Siberië. Daar ontmoeten onze wadvogels trekkers uit andere delen van de wereld, uit India, Australië en Nieuw-Zeeland en Noord en Zuid-Amerika. Opvetten lukt alleen als er op het wad voldoende te eten is, als de wadplaten rijk genoeg zijn aan schelpen, wormen en krabachtigen. Daar schort het wel eens aan.

In zijn lezing zal prof. Piersma proberen te onderzoeken in hoeverre de Waddenzee een beperkende schakel is in het wereldwijde netwerk aan vogeltrekwegen.

Prof. dr. Theunis Piersma is hoogleraar dierecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeker Mariene Ecologie bij het NIOZ. De lezing van Prof. Piersma , getiteld 'De Waddenzee als schakel in een internationaal meta-ecosysteem' is op 2 mei aanstaande van 20.00 uur tot 21.30 uur in de Kanselarij (Fries Museum), Turfmarkt 11, 8911 KS te Leeuwarden.

Er is alle gelegenheid om met prof. Piersma en met elkaar in discussie te gaan. Toegang tot de lezing is gratis.

U bent van harte welkom!