De Waddenzee is Nederlandse topnatuur

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Theunis Piersma.

Dat we voorzichtig moeten omspringen met ons waddengebied, wereldwijd uniek, staat buiten kijf. Het is Nederlandse topnatuur die verbindt.
Als je, passend in het huidige tijdsgewricht, met een pistool op je hoofd zou moeten aanwijzen welk stuk Nederland nou echt beschermd moet blijven, dan zal het voor de meesten zonneklaar zijn dat het de Waddenzee wordt. 

Prof.dr. Theunis Piersma is hoogleraar aan de vakgroep Dierecologie, Centrum voor Evolutionaire en Ecologische Studies (CEES) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees het volledige artikel.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.